Sina

Administrator
پرسنل مدیریت
2013-05-11
4,708
2,901
113
چابکســـر
زنگ کارگری میانمار 1880
این زنگ بزرگترین زنگ ساخته شده درجهان است دومین زنگ هم مربوط به زنگ کاخ کرملین مسکو میباشد وزن زنگ کارگری میانمار به 90 تن میرسد با ارتفاع 3.70 این زنگ در سال 1808 ساخته شده..
 

Sina

Administrator
پرسنل مدیریت
2013-05-11
4,708
2,901
113
چابکســـر
تصویری دیده نشده و واضح از برادران رایت که در حال کار بر روی ثبات بالهای هواپیمای بدون موتور هستند.
امریکا اوهایو 1911
 
  • Like
واکنش‌ها[ی پسندها]: سحریی