سیاه

  1. Sina

    تخم‌مرغ های جادوییِ دره اواکودانی

    تخم‌مرغ های جادوییِ دره اواکودانی اواکودانی (Owakudani) یا دره ی جوشان در هاکونه ی (Hakone) ژاپن یک منظقه ی توریستی ایده آل نیست. اواکودانی یک چاله ی آتشفشانی است که حدود سه هزار سال پیش بعد از فوران کوه هاکونه به وجود آمده است. دریاچه هایی از آبهای گوگرد دار جوشان و آزاد کردن حجم زیادی از...
  2. Sina

    تصاویر تاریخی از گوشه کنار جهان(برو به پست اول)

    منبع تصاویر از پیج تاریخ سیاه و سفید جهان آدرس: http://go.1hesekhob.com/m