آزمایش بارفوید در صنایع غذایی | Barfoed's test

Sina

Administrator
پرسنل مدیریت
2013-05-11
4,710
2,901
113
چابکســـر
معرفی:
آزمایشات مختلفی جهت شناسایی کلاس ها و گروه های ترکیبات شیمایی استفاده می شود که یکی از آن ها تست بارفوید است. از آزمایش بارفوید جهت تشخیص مونوساکارید ها از دی ساکارید های احیاکننده استفاده می شود. واکنش در محیط کمی اسیدی انجام می شود که در آن فقط مونوساکاریدها به دلیل قدرت احیاکنندگی قوی جواب مثبت به تست بارفوید می دهند

روش کار:
در یک لوله آزمایش 1 سی سی محلول قندی را با 2 سی سی بارفوید (که مخلوطی از استیک اسید و مس) مخلوط می کنیم و آن را به مدت 5 دقیقه در بن ماری قرار می دهیم. تشکیل رسوب قرمز مس نشان دهنده وجود مونوساکاریدها و احیا شدن آن ها توسط معرف بارفوید است.


اتفاقی که می افتد:


[LEFTDIR] RCHO + 2CU[SUP]2+[/SUP] + 2H2O -------->RCOOH + CU[SUB]2[/SUB]O + 4H[SUP]+[/SUP] [/LEFTDIR]
کاربرد: جهت شناسایی مونوساکارید ها از دی ساکارید های احیاکننده است مثل گلوکز، فروکتوز از ساکارز

نویسنده: سینا کریم دوست
 

درباره ما

  • خوش آمدید ؛ یه حسِ خوب یک انجمن است که شما می توانید در آن عضو شده از امکانات آن استفاده کرده و دوستان جدید پیدا کنید. این مجموعه دارای نظارت 24 ساعته بوده تا محیطی سالم را برای کاربران خود فراهم آورد،از کاربران انتظار می رود که با رعایت قوانین ما را برای رسیدن به این هدف یاری کنند.
    از طرف مدیر وب سایت:
    "همواره آرزو دارم که هربازدید کننده ای بعد از ورود به انجمن، با یه حسِ خوب اینجارو ترک کنه!"

منوی کاربر