وقتی اژدهای زرد طلوع می کند!!!

pesar baldar

همراه خوب
2013-10-22
58
36
0
همین حوالی
1144264.jpg
جنگندهچینی J-15 نمی تواند در بازارهای خارجی با مشابه روسی خود یعنی "سوخوی-33"به خاطر پارامترهای نه چندان مناسب آن رقابت کند. این مطلب را "ایگورکاراتچنکو" مدیر مرکز تحلیلی معاملات تسلیحاتی بین المللی اطلاع داد.
چینکار ساخت جنگنده عرشه ای را با نمونه برداری از "سوخوی-33- ت10 کا" که پنجسال پیش از اوکراین خریداری کرده است، آغاز نمود. رسانه های خارجی از آغازپروازهای آزمایشی این جنگنده خبر می دهند.
"ت-10 کا" یکی از اولیننمونه های "سوخوی-33" بود که در چارچوب برنامه تحقیقاتی و تدارک تولید آنساخته شد. این کارشناس توضیح داد که به همین خاطر طراحی آن نواقص زیادیدارد که متعاقبا در روسیه رفع شدند.
مدیر مرکز تحلیلی معاملات تسلیحاتیبین المللی تاکید کرد که اخبار رسانه های گروهی مبنی بر اینکه کارشناسانچینی توانسته اند مشکل مکانیزم جمع شدن بال های این جنگنده را حل کنند،بعید است که حقیقت داشته باشد.

Su-33 D Flanker K

1144264.jpg

Shenyang J-15
LA74525_0_1_35.jpg


بهاعتقاد کارشناسان، تولید موتور جنگنده های عرشه ای نیز یکی از مسائل فنیبسیار دشوار است. تولید موتورهای جنگنده ها در کل یکی از نقاط ضعف صنایعچین است. تاکنون چین نتوانسته که موتور کاملی برای جنگنده های زمینی بسازدبه همین خاطر آنها را از روسیه خریداری می کند. کاراتچنکو در اینجا اشارهکرد که حال گفتنی است که تولید موتور جنگنده های عرشه ای مسئله دشوار تریاست.
چین به جنگنده های عرشه ای مشابه "سوخوی-33" به خاطر برنامه احداث ناوهای هواپیمابر نیاز دارد.
پکنمذاکرات خرید "سوخوی-33" را چند سال پیش با روسیه آغاز کرد. به موازات اینمذاکرات طولانی چین به طور جدی بر روی ساخت مشابه "سوخوی-33" که قرار استبرای ناوهای هواپیمابر آتی در نظر گرفته شوند، کار می کند.
چین بیش از20 سال است که بر روی پروژه ناوهواپیمابر ملی خود کار می کند. به همین خاطپکن جهت مطالعه و فراگیری تجارب ساخت آن چند ناو از گردونه خارج شده برخیاز کشور از جمله ناو "ملبورن" استرالیا در سال 1994 و ناوهای هواپیمابرسنگین کلاس "واریاگ"، "مینسک" و "کییف" شوروی سابق را خریداری کرده است.
کاراتچنکوگفت: "پکن برای تولید ناوهای هواپیمابر خود نیاز دارد که چندین مسئله مهمفنی مربوط به تامین چندین سیستم ناوبری و تسلیحاتی آنها را حل کند. در ضمنچین برای تامین بخشی از قطعات به احتمال قوی نیاز دارد که به روسیه و یااوکراین مراجعه کند".

بر اساس پیشبینی مرکز تحلیلی معاملاتتسلیحاتی بین المللی، چین تا سال 2020 قصد دارد که از چهار تا شش فروندناو هواپیمابر تولید کند. یگان های متشکل از این ناوها قرار است که دردریاهای جنوبی و شرقی چین مستقر شوند.

مجله هوایی
 

درباره ما

  • خوش آمدید ؛ یه حسِ خوب یک انجمن است که شما می توانید در آن عضو شده از امکانات آن استفاده کرده و دوستان جدید پیدا کنید. این مجموعه دارای نظارت 24 ساعته بوده تا محیطی سالم را برای کاربران خود فراهم آورد،از کاربران انتظار می رود که با رعایت قوانین ما را برای رسیدن به این هدف یاری کنند.
    از طرف مدیر وب سایت:
    "همواره آرزو دارم که هربازدید کننده ای بعد از ورود به انجمن، با یه حسِ خوب اینجارو ترک کنه!"

منوی کاربر