نامهای اصیل دختران ایرانی و معنی آنها

Atash

افتخاری
2013-07-17
1,568
3,723
0
[h=2]شروع نام با حرف ت[/h]
تابان چهر : آن که چهره اي روشن و درخشان دارد تابان دخت : مرکب از تابان( درخشان) + دخت تابان گل :مرکب از تابان( درخشان)+ گلتابان مهر : خورشيد تابان، خورشيد درخشان تابناک :جذاب‎ ‎، روشن و درخشنده تابيتا : آهو
تاپيک : درخشان، تابنده، نوراني تاتينا : پرنده اي شکاري
تاج آفرين : آفريننده تاج، به وجود آورنده تاج تاج الزمان : آن که چون تاج در رأس زمان خود است
تاج الملوک : افسر پادشاهان، تاج شاهان، گياهي گياهي زينتي از خانواده آلاله با گلهاي زيباي واژگون
تاج الملک : افسر پادشاهي، تاج پادشاهي تاج بانو : ملکه، شاهزاده خانم
تاج بي بي : ملکه، شاهزاده خانم تاج خاتون : ملکه، شاهزاده خانم تاج دخت : تاج( کلاه پادشاهي، افسر) + دخت
تاج گل :آن که چون تاجي در رأس گلها است، زيبا
تاج ماه : آن که چون تاجي بر سر ماه است، بسيار زيبا تاج مهر : آن که چون تاجي بر سر خورشيد است، يا دسته گلي به شکل تاج، بسيار زيبا تارا : ستاره
تارادخت : مرکب از تارا(ستاره) + دخت تاراديس : مانند ستاره تارلا : کشتزار
تارميتا : بنيان، اساس
تافته : نوعي پارچه ابريشمي تاليا : تلاوت کننده قران مرکب از تالي عربي به معني تلاوت کننده + الف تانيث فارسي
تامارا : نام حاکم گرجستان و دختر گيورکي سوم تاميلا : بخشنده
تاميما : منزه، پاک تانيا : تالار - تهنيا - دختر تنها
تانيا : ملکه مهربان تاک آفرين : مرکب از تاک( درخت انگور) + آفرين(آفريننده)
تاکدخت : مرکب از تاک( درخت انگور) + دخت تبسم : خنده بدون صدا، لبخند
تتسگل : نام ميوه اي در استان خراسان، نام دختر اخوان ثالث شاعر نامدار معاصر تحفه : شخص يا چيز بسيار ارزشمند، هديه
تحفه گل : تحفه(عربي) + گل(فارسي) گل ارزشمند تذرو : قرقاول
ترانه : سخن معمولاً موزون که با موسيقي خوانده مي شود، آواز
ترگل : گل تازه و شاداب
ترلان : پرنده اي از خانواده باز شکاري ترمه : نوعي پارچه با نقشهاي بته جقه يا اسليمي
ترنج : ميوه اي از خانواده مرکبات که از مرکبات ديگر درشت تر است ترنم : زمزمه کردن يک نغمه ، آواز، نغمه ترنيان : سبدي که از شاخه هاي بيد مي بافند
تروند : ميوه تازه رسيده، نوبر ترکان : در دوره مغول، عنواني مخصوص زنان اشراف ، نام مادر سلطان محمد خوارزمشاه
تسنيم : نام چشمه اي در بهشت تلناز : موي قشنگ
تلکا : در گويش مازندران گلابي وحشي جنگلي تمنا : آرزو تميم : مهره چشم زخم
تناز : نام مادر لهراسب پادشاه کياني و دختر آرش
تندر : تن(فارسي) + در(عربي) آن که بدني سفيد و درخشان چون دُر دارد تنديس : مجسمه
تني : در گويش مازندران شکوفه تني نار : در گويش مازندران شکوفه انار
تهمينه : نيرومند، دلير، از شخصيتهاي شاهنامه، نام دختر شاه سمنگان همسر رستم پهلوان شاهنامه و مادر سهراب
توتيا : جانوري دريايي با بدني مدور که در بستر دريا زندگي مي کند ، گردي که از آن به عنوان سرمه استفاده مي کنند
توران : نام سرزميني منسوب به تور پسر فريدون پادشاه پيشدادي که بر آن سوي رود جيحون يعني ماوراءالنهر واقع بوده و از طرف مشرق تا درياچه آرال امتداد داشته است توراندخت : مرکب از توران( نام سرزميني) + دخت توراکينا : نام همسر اکتاي قاآن مغول
توري : گياهي درختچه اي و زينتي از خانواده حنا که گلهاي خوشه اي بنفش و تاج گسترده دارد توسا : توسکا،درختي بلند و جنگلي که در مناطق مرطوب و کنار آبها مي رويد
توسکا : توسا، درختي بلند و جنگلي که در مناطق مرطوب و کنار آبها مي رويد توکا : پرنده اي از خانواده گنجشک با منقاري باريک وتني رنگارنگ تي تي : گيلکي شکوفه
تي تي سا : تيتي(شکوفه) + سا(مانند) ، مانند شکوفه، کنايه از زيبايي و طراوت تي تي گل : گيلکي مرکب از تي تي (شکوفه) + گل
تي تي نار : گيلکي شکوفه انار تيارا : تيه(در گويش لري به معناي چشم)آرا(آراينده )چشم آرا .زيبا
تيراژه رنگين کمان، قوس قزح
تيسا : در گويش مازندران خالص تيساگل : در گويش مازندران مرکب از تيسا( خالص) + گل تيساناز : در گويش مازندران مرکب از تيسا( خالص) + ناز
تيناب : آنچه در خواب ديده مي شود، رؤيا
تينوش : نوش تو
 
  • Like
واکنش‌ها[ی پسندها]: zahra، بچه کرد و mahdi km

درباره ما

  • خوش آمدید ؛ یه حسِ خوب یک انجمن است که شما می توانید در آن عضو شده از امکانات آن استفاده کرده و دوستان جدید پیدا کنید. این مجموعه دارای نظارت 24 ساعته بوده تا محیطی سالم را برای کاربران خود فراهم آورد،از کاربران انتظار می رود که با رعایت قوانین ما را برای رسیدن به این هدف یاری کنند.
    از طرف مدیر وب سایت:
    "همواره آرزو دارم که هربازدید کننده ای بعد از ورود به انجمن، با یه حسِ خوب اینجارو ترک کنه!"

منوی کاربر