معرفی الفبای زبان کردی :

روشنک m

مدیر تالار اسرار خانه داری
2013-12-01
1,103
1,110
0
معرفی الفبای زبان کردی :


زبان کردی بر اساس دو رسم الخط سامی ( عربی‌ ) و لاتین نوشته می شود . پس در حاظر حاظر زبان کردی دو نوع الفبا دارد .
** الفبا بر اساس شکل نوشتاری ( رسم الخط ) عربی
** الفبا بر اساس شکل نوشتاری ( رسم الخط ) لاتین


الفبای زبان کردی بر اساس رسم الخط سامی ( عربی )
الفبای زبان کردی بر اساس رسم الخط سامی ( عربی ) از 29حرف بی صدا و 8 حرف صدادار تشکیل می یابد .


حروف بی صدا و صدادار :


1 - حروف بی صدا : حروفی که همیشه کلمه با آنها آغاز می شود و معمولا در ان لبها به هم برخورد میکنند .


2 – حروف صدادار : حروفی که هیچ گاه کلمه با آنها آغاز نمی شود و معمولا در ان لبها به هم برخورد نمی کنند .


شکل تصویری الفبای زبان کردی بدون توجه به نوع تلفظشان :


حروف بی صدا :
ئــ / ب / پ / ت / ج / چ / ح / خ / د / ر / ڕ / ز / ژ / س / ش / ع / غ


/ ف / ڤ / ق / ک / گ / ل / ڵ / م / ن / و / هــ / ی

تلفظ حروف بی صدا :


[SIZE=+0] [/SIZE]
حروف صدا دار :


ــا / و / وو / ــیــ ـــی / ــه / ـێـ ـێ / ـۆ / کسره کوتاه Ø
تلفظ حروف صدا دار :


لینک دانلود فایل صوتی
 
  • Like
واکنش‌ها[ی پسندها]: pegah

روشنک m

مدیر تالار اسرار خانه داری
2013-12-01
1,103
1,110
0
تفاوتهای اولیه با زبان فارسی :


1 - در زبان کردی:
· برای حروف ( ت/ ط ) تنها از حرف ( ت )
· برای حروف ( ث / س / ص ) تنها از حرف ( س )
· برای حروف ( ذ / ز/ ظ / ض ) تنها از حرف ( ز )
استفاده می شود . پس :
ت/ط >>>>>>>>>>>>> ت
ث/س/ص >>>>>>>>>>> س
ذ/ز/ظ/ض >>>>>>>>>>> ز


2 – نوشتار زبان کردی متفاوت از زبان فارسی ، بر اساس گفتار شکل می گیرد . برای مثال در فارسی کلمه ( خواهر ) که از ( " خ + و + ا + هـ + َ + ر " ) تشکیل شده است (خواهر )نوشته اما ( خاهر ) خوانده می شود در صورتی که در کردی هر طور نوشته شود همانطور نیز خوانده می شود و برعکس .


3 – در فارسی تعدادی از حروف صدادار نوشته نمی شوند اما تلفظ می گردند مانند حروف صدادارَ فتحه / ِکسره / ُ ضمهدر صورتی که در زبان کردی صداها نیز به حرف تبدیل می شوند .


*مثلا کلمه تخت ( ت + َ + خ + ت ) در فارسی را اگر بصورت کردی


بنویسیم بصورت تەخت ( ت + ـه + خ + ت ) نوشته می شود که در اینجا حرف


صدادار فتحه تبدیل به ـه شده است .
 
  • Like
واکنش‌ها[ی پسندها]: pegah

روشنک m

مدیر تالار اسرار خانه داری
2013-12-01
1,103
1,110
0
برای راحتی کار
حروف الفبای کردی با رسم الخط عربی​

را به سه گروه تقسیم می کنیم و هر گروه را جداگانه مورد بررسی قرار می دهیم .


#دسته اول : حروفی که هم از نظر تلفظ و هم از نظر شکل نوشتاری با برخی از حروف فارسی برابر است


#دسته دوم : حروفی که از نظر ظاهری و شکل نوشتاری با برخی از حروف الفبای زبان فارسی برابر است اما نوع تلفظ این حروف در زبان کردی بسیار متفاوت با نوع تلفظ آنها در زبان فارسی دارند .


#دسته سوم : حروفی که هم از نظر تلفظ و هم از نظر شکل نوشتاری با سایر زبانها از جمله فارسی بسیار متفاوت است .
 
  • Like
واکنش‌ها[ی پسندها]: pegah

درباره ما

  • خوش آمدید ؛ یه حسِ خوب یک انجمن است که شما می توانید در آن عضو شده از امکانات آن استفاده کرده و دوستان جدید پیدا کنید. این مجموعه دارای نظارت 24 ساعته بوده تا محیطی سالم را برای کاربران خود فراهم آورد،از کاربران انتظار می رود که با رعایت قوانین ما را برای رسیدن به این هدف یاری کنند.
    از طرف مدیر وب سایت:
    "همواره آرزو دارم که هربازدید کننده ای بعد از ورود به انجمن، با یه حسِ خوب اینجارو ترک کنه!"

منوی کاربر