لیست قیمت گوشیهای لومیا 13 اردیبهشت 96

Sina

Administrator
پرسنل مدیریت
2013-05-11
4,706
2,901
113
چابکســـرلیست قیمت گوشیهای 13 اردیبهشت 96


 1. 535 330.000
 2. 540 350.000
 3. 640 1SIM 4G 510.000
 4. 640 XL 2SIM 3G 540.000
 5. 640 XL 1SIM 4G 600.000
 6. 640 XL 2SIM 4G 660.000
 7. 730 460.000
 8. 735 520.000
 9. 830 710.000
 10. 930 1.090.000
 11. 950 XL 1SIM 1.590.000