لیست قیمت ساعت و گوشیهای ایسوس 13 اردیبهشت 96

Sina

Administrator
پرسنل مدیریت
2013-05-11
4,706
2,901
113
چابکســـرلیست قیمت ساعت و گوشیهای 13 اردیبهشت 96

[LEFTDIR]

📱ASUS Garanty


 1. Fe171 8G 5mpx 370.000
 2. Z170 7" 16G 5mpx 395.000
 3. Z380 8" 4G 5mpx 670.000
 4. Z580 8" 32G 4G 1.025.000
 5. Z580 8" 64G 4G 1.080.000
 6. Zenfone Go 290.000
 7. Zenfone Laser 1/2 575.000
 8. Zenfone Laser 615.000
 9. Zenfone2 850.000
 10. Zenfone3 ram3 32G bi 1.055.000
 11. Zenfone zoom bi 1.145.000
 12. Pegasus 350.000


⌚️Zenwatch VISTA

 1. Zenwatch 501 Rubber 490.000
 2. Zenwatch 501 leather 490.000
 3. Zenwatch 502 leather 490.000
 4. Zenwatch 501 dark blue 490.000
[/LEFTDIR]