صفت Margin در Css

Sina

Administrator
پرسنل مدیریت
2013-05-11
4,704
2,901
113
چابکســـر
صفت Margin در CSS
این صفت یا خاصیت فضای اطراف عناصر را تعریف می کند . اگر مقدار منفی داشته باشد باعث روی هم افتادن حاشیه می شود. با این صفت می توان حاشیه بالا ، پایین ، راست و چپ را مستقل از جداکننده تغییر داد. صفتmargin نیز مانند بقیه صفتها یا خواص CSS دارای ویژگیهای دیگری می باشد که در ادامه به طور کامل برای شما توضیح میدهم اما خود Margin یک صفت تند نویس می باشد که می توانید تمام ویژگیها را یکجا وارد کنید .
به طور کلی صفت Margin سه مقدار را می پذیرد :
Auto : مرورگر به طور خودکار حاشیه گذاری می کند.
lenght : اندازه حاضیه با یک مقدار ثابت تعیین می گردد.
% : اندازه حاشیه با درصدی از اندازه قالب تعیین می گردد.
اگر نخواهید از صفت تند نویس margin استفاده کنید می توانید دقیق مشخص نمایید که فاصله از چه طرفی اعمال شود به عنوان مثال فرض کنید می خواهید پاراگراف اول 20پیکسل از پاراگراف پایین یا دوم فاصله داشته باشد .
به این مثال توجه کنید هر 4 حالت را توضیح داده ام

HTML:
.margin1{margin-bottom:50px;}.margin2{margin-left:50%;}.margin3{margin-right:auto;}.margin4{margin-top:50px;}

نیازی هم حتما نیست که 4 طرف را در فایل CSS مشخص کنید می توانید از خاصیت تند نویس استفاده کنید که فقط اعداد را روبروی صفت تایپ می کنید .
به مثال زیر توجه کنید .
هر 4 جهت را به صورت خلاصه وارد کردم دیگه نیازی نیست از خواص طرفین استفاده کنم .

HTML:
margin:25px 50px 75px 100px;top margin is 25pxright margin is 50pxbottom margin is 75pxleft margin is100px ----------------------------------margin:25px 50px 75px;top margin is 25pxright and left margins are 50pxbottom margin is 75px------------------------------------margin:25px 50px;top and bottom margins are 25pxright and left margins are 50px------------------------------------margin:25px;all four margins are 25px

مثال

HTML:
.margin1{margin:25px 50px 75px 100px;}.margin2{margin:25px 50px 75px;}.margin3{margin:25px 50px;}.margin4{margin:25px;}

منبع: learning.asarayan.com
 

درباره ما

  • خوش آمدید ؛ یه حسِ خوب یک انجمن است که شما می توانید در آن عضو شده از امکانات آن استفاده کرده و دوستان جدید پیدا کنید. این مجموعه دارای نظارت 24 ساعته بوده تا محیطی سالم را برای کاربران خود فراهم آورد،از کاربران انتظار می رود که با رعایت قوانین ما را برای رسیدن به این هدف یاری کنند.
    از طرف مدیر وب سایت:
    "همواره آرزو دارم که هربازدید کننده ای بعد از ورود به انجمن، با یه حسِ خوب اینجارو ترک کنه!"

منوی کاربر