سمینار توجیهی کلاس آیلتس در کافه اکسیر آیلتس

mojtaba_br

همراه نمونه
2015-09-21
406
41
0
سمینار توجیهی کلاس آیلتس در کافه اکسیر آیلتس: یک فنجان قهوه میهمان کافه اکسیر آیلتس باشید...

IELTS-Elixir-Seminar-03-web.jpg


کافه اکسیر آیلتس در راستای اطلاع رسانی در مورد آزمون بین المللی آیلتس، تا به امروز حدود 150 همایش ایلتس توجیهی برگزار کرده است. در این سمینار ها که در محل آموزشگاه زبان اکسیر برگزار می گردند، به معرفی ( ) پرداخته شده و به تمامی سوالات متقاضیان ( ) یا جواب داده می شود. چندی از سوالاتی که پاسخ داده می شوند به شرح زیر می باشد:آیا می دانید برای چه باید در این آزمون شرکت کنید؟

آیا می دانید چطور ثبت نام و شرکت کنید؟

آیا می دانید بهتر است کجا (ایران، ارمنستان، ترکیه، ...) در آزمون شرکت کنید؟

آیا می دانید برای چه رشته ها و مقاطعی چه نمراتی لازم دارید؟

آیا می دانید چطور تمرین و مطالعه کنید؟

آیا می دانید چند ساعت نیاز به تمرین و مطالعه دارید؟

آیا می دانید در چه مدت می توان برای نمره ی لازم آماده شد؟

آیا می دانید چه لهجه هایی در بخش شنیداری خواهید شنید؟

آیا می دانید چه نوع سوالاتی باید جواب بدهید؟

آیا می دانید بخش شنیداری چندبار پخش می شود؟

آیا می دانید بخش خواندن در چند بخش است؟

آیا با سوالات مهارت خواندن آشنایی دارید؟

آیا می دانید چطور با کلماتی که نمی دانید روبه رو شوید و همچنان سوالات را جواب بدهید؟

آیا می دانید چطور سرعت و دقت خواندنتان را افزایش دهید؟

آیا می دانید سوالات بخش نوشتاری به چه شکل هستند؟

آیا می دانید نوشته ی شما طبق چه معیارهایی تصحیح می شود؟

آیا می دانید چطور می توانید بالاترین نمره ممکن را در بخش نوشتاری بگیرید؟

آیا می دانید بخش گفتاری چند بخش می باشد؟

آیا می دانید سوالات در چه حیطه هایی می باشند؟

آیا می دانید چه لهجه ای باید داشته باشید؟

آیا می دانید چطور روی تلفظ و فن بیان خود کار کنید؟

آیا از فنون مصاحبه اطلاع دارید؟

...


تاریخ و زمان برگزاری سمینارهای توجیهی آیلتسسال 1393

کد 101 پنج شنبه بیست و ششم فروردین ماه ساعت 5:30 عصر

برگزار شد

کد 102 شنبه پنجم اردیبهشت ماه ساعت 5:30 عصر

برگزار شد

کد 103 جمعه یازدهم اردیبهشت ماه ساعت 11:30 صبح

برگزار شد

کد 104 پنج شنبه هفدهم اردیبهشت ماه ساعت 5:30 عصر

برگزار شد

کد 105 جمعه بیست و پنجم اردیبهشت ماه ساعت 11:30صبح

برگزار شد

کد 106 سه شنبه بیست و نهم اردیبهشت ماه ساعت 5:30 عصر

برگزار شد

کد 107 پنج شنبه بیست و یکم خرداد ماه ساعت 5:30 عصر

برگزار شد

کد 108 پنج شنبه بیست و هشتم خرداد ماه ساعت 5:30 عصر

برگزار شد

کد 109 پنج شنبه چهارم تیر ماه ساعت 5:30 عصر

برگزار شد

کد 110 پنج شنبه یازدهم تیر ماه ساعت 5:30 عصر

برگزار شد

کد 111 پنج شنبه هجدهم تیر ماه ساعت 5:30 عصر

برگزار شد

کد 112 پنج شنبه بیست و پنجم تیر ماه ساعت 5:30 عصر

برگزار شد

کد 113 پنج شنبه یکم مرداد ماه ساعت 5:30 عصر

برگزار شد

کد 114 پنج شنبه هشتم مرداد ماه ساعت 5:30 عصر

برگزار شد

کد 115 پنج شنبه بیست و یکم مرداد ماه ساعت 5:30 عصر

برگزار شد

کد 116 پنج شنبه دوازدهم شهریور ماه ساعت 5:30 عصر

برگزار شد

کد 117 پنج شنبه بیست و ششم شهریور ماه ساعت 5:30 عصر

برگزار شد

کد 118 پنج شنبه نهم مهرماه ساعت 5:30 عصر

برگزار شد

کد 119 پنج شنبه بیست و سوم مهرماه ساعت 5:30 عصر

برگزار شد

کد 120 پنج شنبه سی ام مهرماه ساعت 5:30 عصر

برگزار شد

کد 121 پنج شنبه پانزدهم آبان ماه ساعت 5:30 عصر

برگزار شد

کد 122 پنج شنبه بیست و نهم آبان ماه ساعت 5:30 عصر

برگزار شد

کد 123 پنج شنبه سیزدهم آذرماه ساعت 5:30 عصر

برگزار شد

کد 124 پنج شنبه بیست و هفتم آذرماه ساعت 5:30 عصر

برگزار شد

کد 125 پنج شنبه دهم دی ماه ساعت 5:30 عصر

برگزار شد

کد 126 پنج شنبه بیست و چهارم دی ماه ساعت 5:30 عصر

برگزار شد

کد 127 پنج شنبه بیست و چهارم دی ماه ساعت 5:30 عصر

برگزار شد

کد 128 پنج هشتم بهمن ماه ساعت 5:30 عصر

برگزار شد

کد 129 چهار شنبه بیست و یکم بهمن ماه ساعت 5:30 عصر

برگزار شد

کد 130 پنج شنبه هفتم اسفند ماه ساعت 5:30 عصر

برگزار شد

کد 131 پنج شنبه هفتم اسفند ماه ساعت 5:30 عصر

برگزار شدسال 1394کد 132 شنبه پنجم اردیبهشت ماه ساعت 5:30 عصر

برگزار شد

کد 133 جمعه یازدهم اردیبهشت ماه ساعت 11:30 صبح

برگزار شد

کد 134 پنج شنبه هفدهم اردیبهشت ماه ساعت 5:30 عصر

برگزار شد

کد 135 جمعه بیست و پنجم اردیبهشت ماه ساعت 11:30صبح

برگزار شد

کد 136 سه شنبه بیست و نهم اردیبهشت ماه ساعت 5:30 عصر

برگزار شد

کد 137 پنج شنبه بیست و یکم خرداد ماه ساعت 5:30 عصر

برگزار شد

کد 138 پنج شنبه بیست و هشتم خرداد ماه ساعت 5:30 عصر

برگزار شد

کد 139 پنج شنبه چهارم تیر ماه ساعت 5:30 عصر

برگزار شد

کد 140 پنج شنبه یازدهم تیر ماه ساعت 5:30 عصر

برگزار شد

کد 141 پنج شنبه هجدهم تیر ماه ساعت 5:30 عصر

برگزار شد

کد 142 پنج شنبه بیست و پنجم تیر ماه ساعت 5:30 عصر

برگزار شد

کد 143 پنج شنبه یکم مرداد ماه ساعت 5:30 عصر

برگزار شد

کد 144 پنج شنبه هشتم مرداد ماه ساعت 5:30 عصر

برگزار شد

کد 145 پنج شنبه بیست و یکم مرداد ماه ساعت 5:30 عصر

برگزار شد

کد 146 پنج شنبه دوازدهم شهریور ماه ساعت 5:30 عصر

برگزار شد

کد 147 پنج شنبه بیست و ششم شهریور ماه ساعت 5:30 عصر

برگزار شد

کد 148 پنج شنبه بیست و سوم مهرماه ساعت 5:30 عصر

برگزار شد

کد 149 پنج شنبه چهاردهم آبان ماه ساعت 2 الی 4 و 4 الی 6 عصر

برگزار شد

کد 150 سه شنبه دهم آذرماه ساعت 4 الی 6 عصر

برگزار شد

کد 151 پنج شنبه بیست و ششم آذرماه ساعت 4 الی 6 عصر برگزار شد
کد 152 پنج شنبه بیست و ششم دی ماه ساعت 4 الی 6 عصر برگزار شد
کد 153 دوشنبه دوازدهم بهمن ماه ساعت 5 الی 7 عصر برگزار شد
کد 154 پنجشنبه ششم اسفند ماه ساعت 5 الی 7 عصر برگزار شد
کد 155 پنجشنبه بیستم اسفند ماه ساعت 5 الی 7 عصر در حال تکمیل ظرفیت
رزرو سمینار

شما می توانید برای شرکت در این سمینارها (سمیناری که در حال حاضر در حال تکمیل ظرفیت می باشد)، فقط از درگاه شتابی زیر استفاده کرده (قابل پرداخت به وسیله ی تمامی کارت های عضو شبکه ی شتاب با داشتن رمز اینترنتی) و با پر کردن قسمت های مربوطه (نام و نام خانوادگی، شماره تماس)، آموزشگاه با شما تماس خواهد گرفت.
پرداخت و رزرو سمینار:

IELTS-Elixir-Seminar-02-web.jpg
 

درباره ما

  • خوش آمدید ؛ یه حسِ خوب یک انجمن است که شما می توانید در آن عضو شده از امکانات آن استفاده کرده و دوستان جدید پیدا کنید. این مجموعه دارای نظارت 24 ساعته بوده تا محیطی سالم را برای کاربران خود فراهم آورد،از کاربران انتظار می رود که با رعایت قوانین ما را برای رسیدن به این هدف یاری کنند.
    از طرف مدیر وب سایت:
    "همواره آرزو دارم که هربازدید کننده ای بعد از ورود به انجمن، با یه حسِ خوب اینجارو ترک کنه!"

منوی کاربر