روش و مراحل ثبت شعبه يا ثبت نمايندگي

ثبت فردا

New member
2014-06-28
11
5
0
[h=1]روش و مراحل ثبت شعبه يا ثبت نمايندگي - شركت خارجي[/h]
نماينده يا وكيل قانوني شركت خارجي براي ثبت شعبه يا ثبت نمايندگي خارجی شركت خارجي (ثبت نمایندگی خارجی) پس از تهيه مدارك مربوطه بنحو ذيل اقدام نمايد : 1– با در دست داشتن اسناد و مدارك به ثبت شرکت فردا (جهت ثبت نمایندگی خارجی) مراجعه و نام شركت خارجي توسط مسئول تعيين نامدر صورت رعایت کلیه موارد مرتبط با راهنمای تعیین نام مورد تائید قرار می گیرد. تذكر: توجه شود كه نام اخذ شده عين نام كامل شركت خارجي با قيد شعبه يا نمايندگي باشد و از ترجمه نام يا اختصار آن اكيدا خودداري گردد.2– پس از تعیین نام مدارک تکمیلی به واحد پذیرش تاسیس اداره ثبت شرکت ها تحویل می گردد تا نسبت به ورود اطلاعات در سیستم مکانیزه اقدام گردد. 3 – در واحد پذيرش اداره ثبت شركتها رسيدي كه در آن تاريخ مراجعه مشخص شده اخذ می گردد .4– در تاريخ تعيين شده با ارایه اصل رسید به قسمت اعلام نتيجه جهت مطابقت و تائید صحت اطلاعات درج شده در سیستم و تعیین کارشناس تاسیس مراجعه می کند. 5- در مرحله کارشناسی ، پس از ممیزی شکلی و ماهیتی در صورت عدم نیاز به اخذ مجوز از مراجع ذیربط در خصوص موضوع فعالیت و نداشتن ایرادات دیگر نسبت به تهیه پیش نویس آگهی تاسیس اقدام می گردد. 6- در صورتی که ثبت موضوع فعالیت نیازمند اخذ مجوز باشد ، نامۀ استعلام آن صادر می گردد . 7- پس از تهیه پیش نویس ، متقاضی می تواند نسبت به پرداخت کلیه حقوق ثبتی که در ذیل پیش نویس مشخص گردیده ، از طریق بانک یا دستگاه POS مستقر در اداره و یا از طریق سایر شعب بانک ملی ایران به حساب های مربوطه اقدام نماید .8- متقاضی پس از پرداخت هزینه ها نسبت به اخذ امضا رئیس اداره یا معاون وی اقدام می نماید. 9- مفاد پیش نویس آگهی تائید شده جهت تکمیل امضا و گواهی " ثبت با سند برابر است " در دفتر ثبت شرکت ها ثبت گردیده و نسبت به اعطای شماره ثبت و شناسه ملی اشخاص حقوقی اقدام می گردد. 10- متقاضی نسبت به اخذ آگهی تاسیس از دبیرخانه اقدام نموده و نسخه اصلی آن را به نمایندۀ روزنامه رسمی مستقر در اداره جهت پرداخت هزینه های چاپ و اخذ رونوشت برابر با اصل آن تحویل می دهد .11- یك نسخه از آگهي تأسيس شعبه يا نمايندگي شركت خارجي به واحد روابط عمومي مستقر در اداره ثبت شركتها جهت درج در روزنامه كثيرالانتشار تحويل و رسيد اخذ می شود.
foreign%20branch%20register.jpg
[h=1]چه شركتهايي مجاز به ثبت شعبه يا نمايندگي در ايران هستند؟[/h]
آئين‌نامه اجرائي قانون اجازه ثبت شعبه يا نمايندگي شركت‌هاي خارجي تحت شماره 930 – 78 / م / ت 19776 مورخ12/2/1378 به تصويب هيأت وزيران رسيد. بر اساس ماده يك آئين‌نامه، شركت‌هايي كه در كشور محل ثبت خود شركت قانونيشناخته مي‌شوند – يعني بر اساس قوانين و مقررات كشور متبوع خود تشكيل شده و داراي شخصيت حقوقي ثبت شدههستند مي‌توانند براي فعاليت در ايران در زمينه‌هايي كه ذكر خواهد شد بر اساس قوانين و مقررات مربوطه اقدام به ثبت شعبه يا نمايندگي خود نمايند.ثبت شعبه يا نمايندگي شركت خارجي در ايران مشروط به عمل متقابل كشور متبوع شركت خارجي مي‌باشند، يعني اگر در كشور متبوع شركت خارجي شعب يا نمايندگيهاي شركت‌هاي ايراني به ثبت برسند آن شركتها نيز مي‌توانند نسبت به ثبتشعبه يا نمايندگي شركت خود در ايران اقدام نمايند.
[h=1] نماينده يا نمايندگي شركت خارجي[/h]
نماينده شركت خارجي، شخص حقيقي يا حقوقي است كه بر اساس قرارداد نمايندگي، انجام بخشي از موضوع و وظايف شركتطرف نمايندگي را در محل بر عهده گرفته است.
[h=1] زمينه‌هاي فعاليت براي شركت‌هاي خارجي[/h]
1 – ارائه خدمات بعد از فروش كالاها يا خدمات شركت خارجيدر صورتي كه شركت‌هاي خارجي اقدام به فروش كالا يا خدمات به اشخاص ايراني بنمايند، براي ارائه خدمات بعد از فروش (گارانتي– وارانتي) مي‌توانند تقاضاي ثبت شعبه يا نمايندگي شركت خارجي را بنمايند.2 – انجام عمليات اجرائي قراردادهايي كه بين اشخاص ايراني و شركت خارجي منعقد مي‌شود.در خصوص شروع عمليات اجرايي و انجام موضوع قراردادهاي منعقده بين اشخاص ايراني (اشخاص حقيقي، اشخاص حقوقي اعم ازخصوصي و دولتي) و شركت‌هاي خارجي، طرف خارجي مي‌تواند تقاضاي ثبت شعبه يا نمايندگي خود را نمايد.3 – بررسي و زمينه‌سازي براي سرمايه‌گذاري شركت خارجي در ايرانمقدمتآ بايد گفت شركت‌هاي خارجي كه قصد سرمايه‌گذاري در ايران را دارند، به دو نحو زير مي‌توانند اقدام نمايند:الف: در چهارچوب مقررات «قانون مربوط به جلب و حمايت سرمايه‌هاي خارجي» مصوب آذرماه 1334 از طريق مراجعه به سازمانسرمايه‌گذاري و كمك‌هاي اقتصادي و فني ايران و تسيلم مدارك و اخذ مصوبه هيأت وزيران جهت سرمايه‌گذاري.ب : مشاركت مستقيم با اشخاص حقيقي و حقوقي ايراني از طريق ايجاد شركتهاي تجاري يا سهيم شدن در شركتهاي تجاري موجوددر ارتباط با بررسي و زمينه‌سازي براي اقدام در زمينة دو مورد فوق، شركتهاي خارجي مي‌توانند اقدام به تاسيس شعبه يا نمايندگي نمايند.4 – همكاري با شركت‌هاي فني و مهندسي ايراني براي انجام كار در كشورهاي ثالث.در مواردي كه شركت‌هاي فني و مهندسي ايراني براي انجام امور صنعتي، فني، عمراني و غيره در كشورهاي ثالث انتخاب شده وجهت انجام امور مربوطه با يك يا چند شركت خارجي قرارداد مشاركت منعقد نموده باشند شركت‌هاي خارجي طرف قرارداد با ارائهمدارك لازم مي‌تواننند نسبت به ثبت شعبه يا نمايندگي خود در ايران اقدام نمايند.همچنين شركتهاي فني و مهندسي خارجي كه براي انجام پروژه‌هائي در كشور ثالث انتخاب شده‌اند، و جهت انجام اينگونه پروژه‌هابا شركتهاي فني و مهندسي ايراني طي قرارداد مشاركت داشته باشند، مي‌توانند نسبت به ثبت شعبه يا نمايندگي خود در ايراناقدام نمايند.5 – افزايش صادرات غير نفتي جمهوري اسلامي ايران و انتقال دانش فني و فناوري.شركت‌هاي خارجي كه در پيشبرد صادرات محصولات غير نفتي از قبيل توليدات صنعتي و كشاروزي و صنايع دستي و .... فعاليت باشند.شركت‌هاي خارجي كه دانش فني Know – how)) ساخت محصولات را به اشخاص ايراني منتقل مي‌نمايند.و شركت‌هاي خارجي كه فناوري (تكنولوژي) محصولات صنعتي را در اختيار داشته و در ارتباط با ايجاد تأسيسات و كارخانه‌ها وكارگاههاي مختلف جهت توليد انواع محصولات اقدام به انتقال فناوري به اشخاص ايراني مي‌نمايند، مي‌توانند نسبت به ثبت شعبه ونمايندگي خود در ايران اقدام نمايند.6 – انجام فعاليت‌هايي كه مجوز آن توسط دستگاههاي دولتي كه به طور قانوني مجاز به صدور مجوز هستند صادر مي‌گردد از قبيلارائه خدمات در زمينه‌هاي حمل و نقل، بيمه و بازرسي كالا، بانكي، بازاريابي و غيره.شركت‌هاي خارجي كه در ارتباط با رائه خدمات در زمينه‌هاي مختلف با يكي از دستگاههاي دولتي ايران داراي قرارداد باشند و يابراي ارايه خدمات در زمينه‌هاي مذكور محتاج به اخذ مجوز از دستگاههاي دولتي خاص باشد كه قانونآ مجاز به صدور مجوز فعاليتباشند، مي‌توانند نسبت به ثبت شعبه و نمايندگي خود در ايران اقدام نمايند. ارائه خدمات در زمينه‌هاي حمل و نقل اعم از دريايي،هوايي، زميني (جاده‌اي و ريلي) با اخذ مجوز از سازمان‌هاي ذيربط مانند سازمان حمل و نقل و پايانه‌هاي كشور ميسر است وهمچنين فعاليت در زمينه بانكي با اخذ محوز از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مجاز مي‌باشد و همينطور ساير دستگاههايمسؤول مي‌توانند در زمينه‌هاي ياد شده مجوز فعالتي صادر نمايند.
منبع :
 

درباره ما

  • خوش آمدید ؛ یه حسِ خوب یک انجمن است که شما می توانید در آن عضو شده از امکانات آن استفاده کرده و دوستان جدید پیدا کنید. این مجموعه دارای نظارت 24 ساعته بوده تا محیطی سالم را برای کاربران خود فراهم آورد،از کاربران انتظار می رود که با رعایت قوانین ما را برای رسیدن به این هدف یاری کنند.
    از طرف مدیر وب سایت:
    "همواره آرزو دارم که هربازدید کننده ای بعد از ورود به انجمن، با یه حسِ خوب اینجارو ترک کنه!"

منوی کاربر