رنگ در html

Sina

Administrator
پرسنل مدیریت
2013-05-11
4,716
2,901
113
چابکســـر
به طور پیش فرض رنگ متون و جداول صفحه در تمام مرورگرها به رنگ مشکی می باشد . اما گاهی لازم داریم که رنگ یک سری از قسمت های متن را برای نمایش بهتر با یک رنگ متفاوت نمایش بدهیم . برای انجام اینکار می توانیم به صورت مستقیم رنگ قسمت مورد نظر را در Html تغییر بدهیم .
به صورت کلی رنگها با 2 مقدار در Html نشانه گذاری می شوند .
نوع اول استفاده از کد هگزا می باشد . اين کد تشکيل شده از 6 کاراکتر که هر کدام از آنها مي تواند يکي از مقادير زير باشد:
0,1,2,3,4,5,6,7,8,9, A,B,C,D,E,F
که اين شش کاراکتر بهمراه علامت # مي آيند، بدين شکل: FFFFFF# اين مقدار نمايانگر سه رنگ قرمز (Red) سبز (Green) و آبي (Blue) مي باشد که اصطلاحاً به آنها RGB مي گويند. اگر هگز يک رنگ را FF0099 در نظر بگيريم، FF مقدار ترکيبي رنگ قرمز، 00 مقدار ترکيبي رنگ سبز و 99 مقدار رنگ آبي را نشان مي دهد که 00 کمرنگ ترين و FF پر رنگ ترين حالت را نمايش مي دهند. بطور مثال FF0000 کاملاً رنگ قرمز را نشان مي دهد.
با ترکيب اين 16 کاراکتر مي توانيد 16.7 ميليون رنگ بسازيد. اما فقط 256 رنگ هست که سازگار با کليه سيستمهاي عامل و مرورگرها است يعني رنگهاي غير از آنها در سيستمهاي مختلف با هم فرق دارند
بنا بر اعلام W3C بهتر است براي بکارگيري رنگها از خصوصيات استايل شيت‌ها استفاده کنيد چون در آينده نزديک خصوصيات رنگها در عناصر کاربردي نخواهد داشت و از رده خارج مي‌شوند. همچنين از حروف بزرگ در مقداردهي رنگها استفاده کنيد و علامت # را فراموش نکنيد.
9 رنگ پر کاربرد را می توانید در زیر مشاهده کنید .


رنگکد رنگ HEXکد رنگ RGB
#000000rgb(0,0,0)
#FF0000rgb(255,0,0)
#00FF00rgb(0,255,0)
#0000FFrgb(0,0,255)
#FFFF00rgb(255,255,0)
#00FFFFrgb(0,255,255)
#FF00FFrgb(255,0,255)
#C0C0C0rgb(192,192,192)
#FFFFFFrgb(255,255,255)
:: نام های استاندارد تعریف شده برای رنگ ها در CSS و HTML
برای تعداد ‍۱۴۷ رنگ در CSS و Html نام استاندارد تعریف شده که اونها رو با رنگ و کد معادلشون در زیر می بینید :
نام رنگHEX Codeرنگ
AliceBlue
#F0F8FF
AntiqueWhite#FAEBD7
Aqua#00FFFF
Aquamarine#7FFFD4
Azure#F0FFFF
Beige#F5F5DC
Bisque#FFE4C4
Black#000000

BlanchedAlmond
#FFEBCD
Blue#0000FF
BlueViolet#8A2BE2
Brown#A52A2A
BurlyWood#DEB887
CadetBlue#5F9EA0
Chartreuse#7FFF00
Chocolate#D2691E
Coral#FF7F50

CornflowerBlue
#6495ED
Cornsilk#FFF8DC
Crimson#DC143C
Cyan#00FFFF
DarkBlue#00008B
DarkCyan#008B8B

DarkGoldenRod
#B8860B
DarkGrey#A9A9A9
DarkGreen#006400
DarkKhaki#BDB76B
DarkMagenta#8B008B

DarkOliveGreen
#556B2F
Darkorange#FF8C00
DarkOrchid#9932CC
DarkRed#8B0000
DarkSalmon#E9967A
DarkSeaGreen#8FBC8F

DarkSlateBlue
#483D8B

DarkSlateGrey
#2F4F4F

DarkTurquoise
#00CED1
DarkViolet#9400D3
DeepPink#FF1493
DeepSkyBlue#00BFFF
DimGrey#696969
DodgerBlue#1E90FF
FireBrick#B22222
FloralWhite#FFFAF0
ForestGreen#228B22
Fuchsia#FF00FF
Gainsboro#DCDCDC
GhostWhite#F8F8FF
Gold#FFD700
GoldenRod#DAA520
Grey#808080
Green#008000
GreenYellow#ADFF2F
HoneyDew#F0FFF0
HotPink#FF69B4
IndianRed
#CD5C5C
Indigo
#4B0082
Ivory#FFFFF0
Khaki#F0E68C
Lavender#E6E6FA

LavenderBlush
#FFF0F5
LawnGreen#7CFC00
LemonChiffon#FFFACD
LightBlue#ADD8E6
LightCoral#F08080
LightCyan#E0FFFF

LightGoldenRodYellow
#FAFAD2
LightGrey#D3D3D3
LightGreen#90EE90
LightPink#FFB6C1
LightSalmon#FFA07A

LightSeaGreen
#20B2AA
LightSkyBlue#87CEFA

LightSlateGrey
#778899

LightSteelBlue
#B0C4DE
LightYellow#FFFFE0
Lime#00FF00
LimeGreen#32CD32
Linen#FAF0E6
Magenta#FF00FF
Maroon#800000

MediumAquaMarine
#66CDAA
MediumBlue#0000CD
MediumOrchid#BA55D3
MediumPurple#9370D8

MediumSeaGreen
#3CB371

MediumSlateBlue
#7B68EE

MediumSpringGreen
#00FA9A

MediumTurquoise
#48D1CC

MediumVioletRed
#C71585
MidnightBlue#191970
MintCream#F5FFFA
MistyRose#FFE4E1
Moccasin#FFE4B5
NavajoWhite#FFDEAD
Navy#000080
OldLace#FDF5E6
Olive#808000
OliveDrab#6B8E23
Orange#FFA500
OrangeRed#FF4500
Orchid#DA70D6

PaleGoldenRod
#EEE8AA
PaleGreen#98FB98

PaleTurquoise
#AFEEEE

PaleVioletRed
#D87093
PapayaWhip#FFEFD5
PeachPuff#FFDAB9
Peru#CD853F
Pink#FFC0CB
Plum#DDA0DD
PowderBlue#B0E0E6
Purple#800080
Red#FF0000
RosyBrown#BC8F8F
RoyalBlue#4169E1
SaddleBrown#8B4513
Salmon#FA8072
SandyBrown#F4A460
SeaGreen#2E8B57
SeaShell#FFF5EE
Sienna#A0522D
Silver#C0C0C0
SkyBlue#87CEEB
SlateBlue#6A5ACD
SlateGrey#708090
Snow#FFFAFA
SpringGreen#00FF7F
SteelBlue#4682B4
Tan#D2B48C
Teal#008080
Thistle#D8BFD8
Tomato#FF6347
Turquoise#40E0D0
Violet#EE82EE
Wheat#F5DEB3
White#FFFFFF
WhiteSmoke#F5F5F5
Yellow#FFFF00
YellowGreen#9ACD32
روش استفاده از کدهای فوق به شکل زیر می باشد

HTML:
<font color="red">رنگ متن به صورت قرمز در مرورگر نمایش داده می شود </font><font color="#038ffb" >رنگ متن به صورت آبی در مرورگر نمایش داده می شود </font>

منبع: learning.asarayan.com
 

درباره ما

  • خوش آمدید ؛ یه حسِ خوب یک انجمن است که شما می توانید در آن عضو شده از امکانات آن استفاده کرده و دوستان جدید پیدا کنید. این مجموعه دارای نظارت 24 ساعته بوده تا محیطی سالم را برای کاربران خود فراهم آورد،از کاربران انتظار می رود که با رعایت قوانین ما را برای رسیدن به این هدف یاری کنند.
    از طرف مدیر وب سایت:
    "همواره آرزو دارم که هربازدید کننده ای بعد از ورود به انجمن، با یه حسِ خوب اینجارو ترک کنه!"

منوی کاربر