جزوه اقتصاد کلان دکتر تیمور رحمانی

Sina

Administrator
پرسنل مدیریت
2013-05-11
4,708
2,901
113
چابکســـر
توضیحات


جزوه ی پیش رو جزوه اقتصاد کلان موسسه آموزش عالی آزاد پارسه تالیف دکتر تیمور رحمانی می باشد. دانشجویان مجموعه اقتصاد از این جزوه هم می توانند برای مطالعه و یادگیری درس اقتصاد کلان و هم برای آماده سازی خود در کنکور کارشناسی ارشد استفاده کنند. مطالب جزوه در شش فصل گردآوری شده است. در این جزوه در انتهای هر فصل سوالات تستی و تشریحی متعددی آورده شده است.


سر فصل های ارائه شده به شرح زیر می باشند:
فصل اول - چرخه تولید و درآمد، محاسبات ملی و شاخص قیمت ها
فصل دوم - مدل های درآمد مخارج
فصل سوم - مدل های IS - LM و سیاست های پولی و مالی
فصل چهارم - تحلیل های اقتصاد باز
فصل پنجم - مدل های عرضه و تقاضای کل
فصل ششم - منحنی فیلیپس و نظریه های تورم
فصل هفتم - نظریه های مصرف
فصل هشتم - نظریه های سرمایه گذاری
فصل نهم - نظریه های تقاضای پول
فصل دهم - عرضه پولمولف(ها) دکتر تیمور رحمانی
دانشگاه / موسسه موسسه آموزش عالی آزاد پارسه

لینک دانلود...> <