تقویم تاریخ -18خرداد

Sina

Administrator
پرسنل مدیریت
2013-05-11
4,708
2,901
113
چابکســـر
767م:درجريان بپاخيزي ايرانيان، با هدف نجات وطن از سلطه عرب ها، هشتم ژوئن سال 767 ميلادي استاد سيستاني (استاذسيس) مبارزه خودرا علنی ساخت و رسما پرچم استقلال ايران را در خاور ايرانزمين به اهتزاز درآورد و اکیدا از هموطنان خواست كه با عرب ها قطع معاشرت و با فرستادگان و منصوبان خليفه بغداد همكاري نكنند. وي در آن زمان با صدها هزار هواخواه، قدرت اول در سيستان، هرات، فره، قهستان تا بادغيس بود. اين خبر كه به گوش منصور خليفه عباسي وقت رسيد، خازم بن خزيمه - ژنرال عرب را مامور جنگ با استاد سيستاني و پيروانش كرد. در جنگي كه روي داد، با وجود وارد آمدن تلفات سنگين به نيروهاي خليفه و كشته شدن يكي از سرداران معروف او، سرانجام پيروان استاد شكست خوردند.

882م:مورخاني كه در زمينه بپاخيزي هاي آزاديخواهانه بشر در طول تاريخ تحقيق كرده اند، آغاز بپاخيزي بردگان سياهپوست در منطقه بصره به رهبري يك ايراني به نام «علي ورزنيني» از مردم ري را هشتم ژوئن سال 882 ميلادي نوشته اند. علي ورزنيني غلامان سياهپوست معروف به زنگي (زنجي) را برضد مالكان عرب آنان كه عمدتا از عوامل المعتمد خليفه عباسي وقت بودند تحريك كرده بود و گفته بود كه رفتار اربابان با آنان مغاير تعاليم اسلامي است و بنا براين حق دارند بپاخيزند و زنجيرهاي اسارت را پاره كنند كه چنين شد. اين مورخان از علي ورزيني به عنوان اسپارتاكوس پارسي نام برده اند. اسپارتاكوس اروپایی ده قرن پيش از علي ورزيني، بردگان را برضد دولت روم متحد ساخته و با كمك آنان دست به مبارزه مسلحانه زده بود.

1286ش:18 خرداد 1286 در نهاوند نبرد ديگري ميان نيروهاي هوادار سالار الدوله و قواي دولتي روي داد كه صدها كشته و زخمي برجاي گذارد. در اين نبرد، سالار الدوله كه مدعي تاج و تخت بود شكست يافت و فرار كرد. سالار (ابوالفتح ميرزا) كه سومين پسر مظفرالدين شاه قاجار بود خود را محق به سلطنت كردن مي پنداشت. مورخان دولتي عمليات سالار را تحت عنوان «فتنه سالار» وارد تاريخ ايران كرده اند.

1330ش:18 خرداد سال 1330 مهندس مهدي بازرگان، دكتر متين دفتري، و اردلان كه از سوي دكتر مصدق رئيس دولت وقت مامور نظارت بر امر خلع يد از انگلستان در نفت ايران شده بودند در ميان مشايعت و بدرقه شور انگيز و پراحساس هزاران ايراني از مهرآباد عازم خوزستان شدند. اين بدرقه کنندگان با پرچم و پلاكارد از سپيده دم آن روز در مسير آنان به فرودگاه تا روي باند پرواز صف كشيده بودند و ابراز احساسات مي كردند كه انعكاس خبر آن در رسانه هاي ملل ديگر، انگليسي ها را بيش از پيش نگران آينده خود در منطقه نفتخيز خاورميانه ساخت.

1339م:نشست «بررسی مسئله ترجمه مقاله از مطبوعات خارجی و راه حل» هجدهم خرداد 1339 و پس از پنج روز بحث با تصویب یک دستور العمل (اندرزنامه) مهم پایان یافت. در مقدمه این دستورالعمل (که گویا انشاء استاد سعید نفیسی یکی از شرکت کنندگان در نشست بود) چنین آمده بود: ایران، یکی از چند کشور انگشت شمار جهان است که نشریات آن متن مقالات (نظر، نه خبر) مطبوعات خارجی و عمدتا مطبوعات اروپا و آمریکا را ترجمه و عینا منتشر می کنند که به نوعی تحمیل و تلقین نظرات دیگران به روزنامه خوان (مخاطب) ایرانی است که باید به این صورت منع شود. نقل سطوری از یک مقاله (نظر) به عنوان سند در مقاله یک مفسر داخلی مانعی ندارد ولی نه ترجمه متن آن، که اصول و قواعد ژورنالیسم هم آن را روا نمی دارد.
1356ش:ويليام هيلي سوليوان كه از سوي جيمي كارتر رئيس جمهوري وقت آمريكا به عنوان سفير تازه اين كشور در تهران تعيين شده بود و انتصاب او به تصويب سناي آمريكا رسيده بود 18 خرداد 1356 در ميان نگراني شاه از اين انتصاب وارد تهران شد. وي در عين حال آخرين سفير آمريكا در ايران بشمار مي آيد. سوليوان ازمردم ايالت رودآيلند آمريكا هنگام ورود به تهران 56 ساله و قبلا سفير آمريكا در لائوس و فيلي پين بود كه در طول ماموريت او، نظام حكومتي هر دو كشور تغيير يافته بود و به همين لحاظ، انتصاب تازه او باعث انتشار تفسير هايي در رسانه هاي اروپا شده بود كه نوشته بودند كارتر (رئيس جمور وقت ايالات متحده) با شاه كه دوست دولتهاي حزب جمهوريخواه آمريكا بوده خوب نيست و انتصاب سوليوان به همين سبب بوده و در اين زمينه پيش بيني هايي كرده بودند. در طول ماموريت ديپلماتيك سوليوان در تهران، نظام حكومتي ايران تغيير كرد و شاه بركنار شد. با وجود اين، ماموريت سوليوان با تسخير سفارت آمريكا در نوامبر 1979 و ماجراي گروگانگيري كاركنان آن پايان يافت. در جريان گروگانگيري، سوليوان در تهران نبود. او پيش ازوقوع اين رويداد به واشنگتن رفته بود. هنگام ورود سوليوان به تهران بيش از 35 هزار آمريكايي در ايران سرگرم كار بودند.

1358ش:ضمن مصوبه اي، شوراي انقلاب از 18 خرداد 1358 بانكهاي غير دولتي ايران را ملي اعلام كرد. اين تصميم 24 بانك غيردولتي و بانك مختلط (كه بامشاركت بانكهاي خارجي تاسيس شده بودند ) را شامل شد. به علاوه، اعلام شد كه اين بانكها با هم ادغام و بانكهاي بزرگتري را به وجود خواهند آورد. در همان سال قانون اساسي جمهوري اسلامي در اصل 44 خود تاسيس بانك و بيمه غير دولتي را ممنوع ساخته است. اين همان اصل مهمي است كه به موجب آن در ايران باید همه صنايع بزرگ، صنايع مادر، بازرگاني خارجي، معادن بزرگ، بانكداري، بيمه، تامين نيرو، سدها و شبكه هاي آب رساني، راديو ـ تلويزيون، پست و تلگراف و تلفن، هواپيمايي، كشتيراني، راه و راه آهن و ... مالكيت عمومي داشته و دراختيار دولت باشند و رئيس جمهور به رعايت اين اصول سوگند ياد مي كند و شوراي نگهبان مكلف است مصوباتي را كه مغاير قانون اساسي باشند رد كند.

1979م:هشتم ژوئن 1979 نشست وزيران كشورهاي غير متعهد (بي طرف) در نخستين جلسه خود عضويت ايران در اين جنبش را تصويب كرد. اين نشست در كلمبو پايتخت سريلانكا تشكيل شده بود. ايران از زمان اشغال نظامي توسط متفقين در 1941 (شهريور 1320)، از متحدان غرب به شمار مي رفت و به همين سبب دائما با شوروي و كشورهاي سوسياليستي ديگر درگيري داشت و كمونيستها و سوسياليستهاي داخلي را سركوب مي كرد.

2004م:«ال گور» سياستمدار آمريکايي هفتم ژوئن 2004 در برابر صدها تن در شهر تاكوماي ايالت واشنگتن صورت گرفت مردم را به استفاده از حربه دمكراسي (صندوق هاي آراء) تشويق كرد.

وي گفت: اشغال نظامي عراق، به بدترين صورت به اعتبار آمريكا و ارزشهاي آمريكايي در جهان و در برابر جهانيان آسيب وارد ساخته و خواست كه در انتخابات نوامبر همان سال (سال 2004)، مردم با آراي خود كه تجلي اراده آنان است عاملان بي اعتبار سازي آمريكا را بركنار كنند. گذشت زمان نشان داد که اکثريت کساني که در انتخابات نوامبر 2004 آمريکا شرکت کردند به جورج بوش راي دادند، ولي نظر سنجي هاي نيمه اول سال 2006 نشان داد که بيشتر کساني که در نوامبر 2004 به جورج بوش (پسر) راي داده بودند با سياست هاي او به ويژه ادامه اشغال نظامي عراق مخالف شده بودند!.

1953م:امروز زادروز دكتر فرانسيس كريك Francis Crick كاشف ساختار ملكولي (دي . ان . ا.) است كه هشتم ژوئن 1916 به دنيا آمد و در مارس 1953 با همكار خود دكتر جيمز واتسون موفق به اين كشف مهم شد. دكتركريك هنگام اعلام اين كشف مهم گفت كه بشر با كشف تازه بر گوشه اي از اسرار حيات دست يافته است. اين دانشمند انگليسي ضمن اعلاميه خود گفته بود كه همه موجودات ذيحيات داراي «دي ان ا» هستند كه دو وظيفه مهم دارد؛ يكي حمل اطلاعات و ديگري به وجود آوردن المثناي خود. وي افزوده بود: بنابراين، تكلم به يك زبان و اقامت در يك نقطه جغرافيايي دليل انتساب فرد به يك نژاد نيست.
1954م:هفتم ژوئن سالگشت درگذشت «الن متيسون ترنينگ» بود كه به پدر علوم كامپيوتر معروف است. «الن» درسال1954 درگذشت. او كه يك رياضيدان بود با كمك قواعد لگاريتم و اطلاعات مصنوعي (آرتيفيشل ايتليجنس) موفق به ساخت ماشيني (كامپيوتر) شد كه مي توانست فكر كند. به همين سبب كامپيوترهاي اوليه به ترنينگ مشين (به اسم او) معروف بودند.
1866م:چيف «سياتل» رئيس دو قبيله ازسرخپوستان آمريكا كه شهر بزرگ «سياتل» در ايالت واشنگتن به نام اوست هفتم ژوئن 1866 در يك رزرويشن بوميان در 80 سالگي درگذشت. با اين كه او در برابر مهاجرت اروپائيان به منطقه اش (شمال غربي ايالات متحده و جنوب غربي كانادا) ايستادگي مسلحانه نكرده بود و با آنان كه اراضي بوميان را تصاحب مي كردند رفتاري عادي داشت و حتي مسيحي شده بود، اواخر عمر به رزرويشن (اراضي محصور مختص زندگي سرخپوستان) فرستاده بود و همانجا درگذشت. اين چيف بر دو قبيله «دواميش» و «سوكواميش» كه مادرش از يكي و پدرش از ديگري بود رياست داشت. اين دو قبيله بزرگ بيش از هزار سال پيش از آن از سيبري شرقي و شمال چين به قاره آمريكا مهاجرت كرده بودند.
1986م:باوجود اتهام همكاري با نازيسم، اتريشي ها هشتم ژوئن 1986 «كورت والدهايم» را به رياست کشورشان برگزيدند. والدهايم از ماهها پيش از انتخابات اتريش زير بمباران همكاري با هيتلر قرار گرفته بود و دولت آمريكا به همين سبب او را به اين كشور ممنوع الورود كرده بود.

والدهايم كه از 1971 تا 1981 (دو دوره دبير كل سازمان ملل بود از اواسط دهه 1980 با چاپ عكسي كه او را در لباس افسران ارتش هيتلر در بالكان نشان مي داد متهم به همكاري با نازيسم شده بود و دفاع او از خود كه مانند ساير آلماني ــ اتريشي ها مجبور به انجام خدمت اجباري در ارتش بود مسئله را حل نكرده بود.

2004م:رسانه ها در تفسير و تحليلهاي خود درباره رونالد ريگن چهلمين رئيس جمهوري آمريكا كه پنجم ژوئن 2004 پس از ده سال دست و پنجه نرم كردن با بيماري فراموشي ( آلزايمر ) و از ازدست دادن حافظه اش در 93 سالگي در گذشت

2004م:روسها و برخي رسانه هاي اروپايي از اظهارات ششم ژوئن 2004 جورج بوش(پسر) رئيس جموري ايالات متحده در فرانسه در مراسم شصمين سالگرد حمله به نرماندي انتقاد كردند. رئيس جمهوري آمريكا در نطق خود گفته بود: 60 سال پيش، ما شما اروپاييان آزاد كرديم! و امروز نيار به كمك شما در مسئله عراق داريم ، كه بايد مارا حمايت كنيد.2003م:«كارلوس مسا» تاريخدان بوليويايي كه در اكتبر 2003 به رياست جمهوري اين كشور 9 ميليوني صاحب نفت و گاز انتخاب شده بود كه نام «سيمون بوليوار» بزرگ بر آن نهاده شده است ششم ژوئن 2005 كناره گيري كرد. تشديد تظاهرات چهار هفته اي طبقه تنگدست و بوميان (سرخپوستان) باعث كناره گيري «مسا» شد. وي كناره گيري را بر صدور دستور تيراندازي به تظاهركنندگان ترجيح داده بود. تظاهر كنندگان خواهان ملي شدن نفت و گاز و كارخانه هاي برق و ... و مخالف گلوباليزيشن اقتصاد بوده اند.2005م:تني چند از نمايندگان مجلس روسيه (دوما) ششم ژوئن 2005 با هدف جلوگيري از ازدواج دختران اين كشور با مردان خارجي (با هر سن و قيافه و مليت) صرفا به خاطر پول و داشتن زندگاني بهتر و دست يافتن به يك ميراث هنگفت احتمالي، طرحي تهيه كردند كه اين زنان پس از ازدواج با خارجي تابعيت كشور روسيه خود و حق سكونت در اين كشور را از دست بدهند.

2005م:ششم ژوئن 2005 ديوان عالي آمريكا با اكثريت 6 موافق و 3 مخالف راي به لزوم تعقيب قضايي كساني داد كه حتي با تجويز پزشك و به منظور دفع دردهاي شديد، ماري جوانا (مري وانا) مصرف مي كنند. اين راي با اظهار نظرهاي گوناگون رو به رو شده است زيرا كه پارلمانهاي محلي ده ايالت آمريكا از جمله همه ايالات غربي اين اتحاديه، مصرف ماري جوانا با تجويز دكتر را قانوني كرده اند. راي ديوان عالي آمريكا ايالات ديگر را از قانوني كردن مصرف ماري جوانا براي بيماران باز مي دارد.452: آتيلا حمله نظامي خود به ايتاليا را آغاز كرد.

1786: نخستين توليد ماشين ساخت بستني به بازار داده شد.

1809: «توماس پين» مولف «عقل سليم» و «عصر تعقل و دليل» در گذشت.

1815: 39 ايالت آلماني با تاسيس يك كنفدراسيون باهم متحد شدند.

1824: «كوشينگ» سازنده نخستين ماشين لباسشويي اين اختراع خود را در كوبك كانادا به ثبت داد.

1947: برنامه احياي اقتصادي اروپاي غربي معروف به «طرح مارشال» به اجرا در آمد و طبق آن ، كارخانه هاي امريكايي به تاسيس شعبه در كشورهاي اروپاي غربي دست زدند.

1953: يك گردباد خوشه اي با شش شاخه در منطقه «فلينت» ايالت ميشيگان آمريكا 113 نفر را كشت.

1967: در سومين روز جنگ شش روزه اعراب و اسرائيل ، نيروهاي اسرائيلي كشتي آمريكايي «ليبرتي» را در مديترانه غرق كردند كه ضمن آن 34 آمريكايي جان باختند . ظاهرا اين كشتي سرگرم جمع آوري اطلاعات در باره عمليات نظامي طرفين بود.

1969: شاه اعلام كرد كه ايران آماده است با ديگر كشورهاي منطقه خليج فارس پيمان دفاع مشترك امضاء كند.

1979: « سورس Source» نخستين سرويس كامپيوتري (آنلاين) كار خود را آغاز كرد.

[MANBA-BALA-PAYIN-RED]beytoote[/MANBA-BALA-PAYIN-RED]