بیماری بال فرشته ای در غاز

naser.z

New member
%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D9%81%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%BA%D8%A7%D8%B2.jpg


بیماری بال فرشته ای به علت وزن پرهای پرواز بال بوده که نیروی زیادی را به لیگامنت ها و عضلات ناحیه مچ بال پرنده وارد می کند . بروز این عارضه در گونه هایی از غاز که رشد سریعی دارند و باید بطور طبیعی در چراگاه با علف و سایر گیاهان خوراکی پرورش یابند ، شایع تر است . بیماری بال فرشته ای در غازهای نر بیشتر ایجاد شده و همیشه در طی فاز رشد پرهای خونی دیده می شود . کمبود منگنز و کمبود ویتامین D3 در ایجاد این عارضه دخیل بوده اما عوامل ژنتیکی و فاکتورهای مدیریتی در مرحله رشد پرنده ، دارای اهمیت بیشتری هستند . اگر غازهایی که باید در چراگاه و با علوفه هایی دارای 18 – 17 درصد پروتئین خام پرورش یابند ، با استفاده از جیره پلیت ( pellet) حاوی میزان پروتئین بیشتر تغذیه شوند ، رشد سریع تری خواهند داشت و به عارضه مذکور مبتلا می شوند .
درمان بیماری بال فرشته ای با استفاده از بانداژ ناحیه مچ بال به شکل عدد 8 صورت گرفته تا سبب تصحیح شکل قرارگیری پرهای پرواز و برگشت آن ها به موقعیت اصلی خود شود . این کار ترجیحا بایستی در 24 تا 48 ساعت اولیه ایجاد این عارضه انجام شود . انجام بانداژ به همراه اعمال محدودیت غذایی سبب تصحیح شکل ایجاد شده ظرف مدت 3 تا 4 روز خواهد شد .اگر یک غاز بالغ به بیماری بال فرشته ای غیر طبیعی دچار شود ، ممکن است با برشی در استخوان بزرگ مچ بال پرنده و قرار دادن یک میله در داخل مدولای این استخوان وضعیت آن را تصحیح کرد . پس از گذشت مدتی ، چرخش جانبی در امتداد طول مچ بال پرنده تصحیح شده و می توان میله را خارج کرد .
 

درباره ما

  • خوش آمدید ؛ یه حسِ خوب یک انجمن است که شما می توانید در آن عضو شده از امکانات آن استفاده کرده و دوستان جدید پیدا کنید. این مجموعه دارای نظارت 24 ساعته بوده تا محیطی سالم را برای کاربران خود فراهم آورد،از کاربران انتظار می رود که با رعایت قوانین ما را برای رسیدن به این هدف یاری کنند.
    از طرف مدیر وب سایت:
    "همواره آرزو دارم که هربازدید کننده ای بعد از ورود به انجمن، با یه حسِ خوب اینجارو ترک کنه!"

منوی کاربر