« اندرز نامه خسرو انوشیروان »

Atash

افتخاری
2013-07-17
1,568
3,723
0

« اندرز نامه خسرو انوشیروان »

پیش گفتار :

متن پیشرو اندرز کوتاهی است منسوب به خسرو انوشیروان ساسانی ،که در بردارنده سخنانی است که وی به روایت این متن هنگام مرگ برای مردم جهان بیان داشته است این اندرزنامه نیز اساسا از نوع اندرز نامه های دینی است.
متن پهلوی مورد استفاده برگرفته از کتاب متون پهلوی جاماسپ آسانا می باشد که عینا تایپ و در برخی موارد تصحیح شده است . شیوه آوا نویسی استفاده شده نیز بر اساس کتاب واژه نامه کوچک پهلوی تالیف دیوید نیل مکنزی تنظیم شده است .

...........

متن کتاب اندرزنامه خسرو انوشیروان :

به نام یزدان نیک سرشت

اندرز خسرو قبادان1 . چنین گویند که انوشه روان خسرو قبادان ( خسرو پسر قباد ) هنگامی که در حال مرگ بود پیش از آنکه جان از تن جدا شود به اندرز به گیهانیان ( مردم جهان ) گفت زمانی که این جان از تن من جدا شد این تخت مرا بردارید و به آرامگاه ببرید و به آرامگاه بگذارید در در حضور گیهانیان بانگ زنید که ای مردم از گناه کردن بپرهیزید و به کار ثواب کوشا باشید و امور دنیوی را خوار دارید زیرا این آن تن است که تا دیروز که به جز این تن بود ( هنوز بی جان و مرده نشده بود ) به مردم از سه گام نزدیکتر بود ( بر همه امور مردم چیره بود ) و همه گاه و همه زمان پارسا و به امور دنیوی بیافزود و اکنون به خاطر نجاست هر کس دست ( بر آن ) بزند آنگاه باید او را در برشنوم تطهیر نمایند ( باید در مراسم تطهیر مخصوص زرتشتیان پاکیزه شود ) و به نیایش یزدان و معاشرت با نیکان نگذارند و تا دیروز به سبب شکوه فرمانروایی دست به کسی نداد که امروز به سبب نجاست کسی دست بر او نمی گذارد .
2 . ای مردم جهان کامیاب باشید بروید و عمل کنید به اندیشه راست و کار برزیگری , نسبت به کار دنیا کوشا و زیرک باشید .
3 . در کار میانه رو و مطابق آداب عمل نمایید و در کار داوری بخشنده و راست و هم سخت راستان باشید .
4 . پندِ اندرزگویان را به جان بشنوید و به اندازه به کار و پیمان کنید .
5 . به داشته خویش راضی باشید و داشته دیگران را مدزدید .
6 . در بخشش به فقرا درنگ و تکبر نکنید . بنگرید که چگونه نابود می شود فرمانروایی و ثروت از دست می رود و ظلم و عشق و سختی و فقر می گذرد .
7 . اینجا ( در جهان ) زندگی اندک و آنجا ( در آن جهان ) مسیر طولانی و حریف شگفت و داور درستکار . ثواب را به قرض نمی شود بدست آورد . رشوه و دعا ( التماس ) کاری از پیش نمی برد و برای تن و روان ( روح ) پذیرفته نمی شود مگر اینکه بسیار ثواب کرده باشد . آنگاه نیز از فراز پُل چینود ( پُل میان دوزخ و بهشت ) گذشتن نتوان ( زیرا ) آنجا داوری درستکار همچون مهر و روشن است .
8 . جزء نیکان باش تا گرودمانی ( بالاترین مرتبه بهشت ) باشی .
9 . تمسخر مکن تا فرهمند باشی خوبی و بدی در هر زمان و برای هر کس می تواند باشد .
10 . جهان را به مهمان خانه بودنش ( گذرا بودنش ) بنگر و تن را به آسانی و نیکی را به انجام دادنش بنگر بدی را به خاطر رنج ( اش ) رها کن و مینو را به کردار خویش .
11 . این نیز گفته شده است که هر کس باید بداند که از کجا آمده ام و چرا اینجا هستم و باز به کجا باید بروم و چه از من خواسته می شود .
12 . و من این دانم که از پیش اورمزد خدای آمده ام و برای شکست بدی اینجا هستم و باید باز به پیش اورمزد خدای بروم و از من پارسایی خواهند و وظیفه شناسی دانایانه و یادگیری خرد که سرشت را بیاراید .
13 . انوشه روان باشد خسرو شاهان شاه پسر قباد که این اندرز را گفت . این فرمان را داد . ایدون باد
فرجام یافت به سلامتی و شادی

( برگرفته شده از کتاب متون پهلوی جاماسپ آسانا )
 
  • Like
واکنش‌ها[ی پسندها]: Sina

درباره ما

  • خوش آمدید ؛ یه حسِ خوب یک انجمن است که شما می توانید در آن عضو شده از امکانات آن استفاده کرده و دوستان جدید پیدا کنید. این مجموعه دارای نظارت 24 ساعته بوده تا محیطی سالم را برای کاربران خود فراهم آورد،از کاربران انتظار می رود که با رعایت قوانین ما را برای رسیدن به این هدف یاری کنند.
    از طرف مدیر وب سایت:
    "همواره آرزو دارم که هربازدید کننده ای بعد از ورود به انجمن، با یه حسِ خوب اینجارو ترک کنه!"

منوی کاربر