هواي

  1. A

    آب و هواي آنتاليا ترکيه و بهترين زمان سفر به آنتاليا

    تور آنتاليا آب و هواي آنتاليا ترکيه و بهترين زمان سفر به آنتاليا آب و هواي آنتاليا آب و هواي آنتاليا ترکيه باعث شده تا سالانه، گردشگران بسيار از سر تا سر دنيا به اين شهر سفر کنند. شهر آنتاليا در جنوب شرقي ترکيه بين کوه هاي تاروس و درياي مديترانه واقع شده و يکي از بهترين مقاصد گردشگري براي...