تراکتورسازی

  1. S

    قرارداد و ترس از شکایت دو عامل اصلی ماندن تونی در تراکتورسازی!

    مسئولان برای تغییر بی میل نیستند؛ قرارداد و ترس از شکایت دو عامل اصلی ماندن تونی در تراکتورسازی! درحالی که مسئولان باشگاه تراکتورسازی تبریز به قطع همکاری با سرمربی خود بی میل نیستند اما ترس از شکایت تونی اولیویرا به فیفا...
  2. S

    قرارداد و ترس از شکایت دو عامل اصلی ماندن تونی در تراکتورسازی!

    مسئولان برای تغییر بی میل نیستند؛ درحالی که مسئولان باشگاه تراکتورسازی تبریز به قطع همکاری با سرمربی خود بی میل نیستند اما ترس از شکایت تونی اولیویرا به فیفا باعث شده است تا تراکتورسازان تغییر کادر فنی خود را به تعویق بیندازند. نتایج...