ثابت

  1. M

    کانکس ثابت و فلزی

    کانکس ثابت و فلزی: این کانکس ثابت دارای ویژگی های زیر می باشد: دیوار های خارجی آن از فلز ساخته شده و برای جلوگیری از خوردگی توسط ورق گالوانیزه پوشیده شده است. برای بهینه مصرف کردن انرژی مربوط به سرمایش و گرمایش کانکس ثابت در بین دیوارهای داخلی و خارجی از عایق پلاستوفوم استفاده شده است. اسکلت...
  2. zahra

    حکمت تکرار نماز از زبان آیة الله بهجت(ره)

    آیة الله بهجت(ره) به نکته دقیقی اشاره می کنند که ممکن است این نکته پرسش و شبهه ی بسیاری از آدم ها باشد. این که چه حکمتی در تکرار نماز نهفته است. چرا ما هر روز این آیه ها و سجده ها و رکوع ها را تکرار می کنیم. هر روز این سلام های ثابت را می فرستیم.