محفظه

  1. M

    پمپ های روغن داغ سیستم های حرارتی و سرمایشی

    پمپ های روغن داغ سیستم های حرارتی و سرمایشی: از موارد استفاده ی این نوع پمپ می توانیم به مواردی مانند صنایع شیمیایی و دارویی، صنایع غذایی، صنایع پلاستیک، صنایع نساجی، چرم و کاغذ، صنایع رنگ، صنایع الکتریکی، صنایع فولاد اشاره نماییم. این پمپ از نوع گریز از مرکز با طرح مخصوص بوده و برای پمپاژ و...