مربی فیتنس

  1. A

    گلوتامین چیست و عملکرد آن چگونه است ?

    گلوتامین چیست و عملکرد آن چگونه است ? نویسنده: - ۱۳٩٢/۸/٢٠ گلوتامین را می توان فراوان ترین اسید آمینه موجود در عضلات اسکلتی بدن آدمی دانست. به جرات می توان ادعا کرد که بیش از ۶۱ درصد از کل اسید آمینه های موجود در عضلات اسکلتی از نوع گلوتامین می باشد. گفته می شود زمانی که به تمرینات شدید و طاقت...