اتاق

  1. M

    شرایط دریافت کارت بازرگانی برای معاملات فصلی

    شرایط دریافت کارت بازرگانی برای معاملات فصلی: يكي از مدارك اصلي كه در رابطه با مبحث واردات / صادرات كالا الزام داشته و جزو يكي از اركان اساسي در معاملات فصلی ميباشد ( كارت بازرگاني ) است كه توسط اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران توسط مركز و يا شهرستانها به نام متقاضياني كه واجد شرايط باشند...