اسپیکینگ

  1. N

    کلاس آیلتس -اسپیکینگ آیلتس | IELTS Speaking

    کلاس آیلتس -اسپیکینگ آیلتس | IELTS Speaking در بخش گفتاری آزمون آیلتس یا Speaking آیلتس، شما با یک ممتحن تایید شده (Certified Examiner) صحبت خواهید کرد. سوال و جواب و محاوره ای پویا خواهید داشت که شبیه شرایط واقعی زندگی می باشد که در دوره آیلتس با آن آشنا می شوید. این مهارت سه بخش می باشد...