اینکدر

  1. S

    قابلیت حذف نوار اینکدر

    مشتریانی که قبلا دستگاه چاپ داشته اند با مشکلات کار با نوار اینکدر و چشمی روبرو شده اند و با این مشکلات آشنایی دارند، در سیستم دستگاه های لارج فرمت دو قطعه به نام های چشمی و نوار اینکدر جهت شناسایی مختصات مکانی کریج استفاده می شود. چشمی دستگاه بواسطه نوار انکدر موقعیت کریج را برای پاشش جوهر...