گزارش کار آزمایشگاه گیاه شناسی

Sina

Administrator
پرسنل مدیریت
2013-05-11
4,706
2,901
113
چابکســـر
عنوان: گزارش کار آزمایشگاه گیاه شناسی
زبان: فارسی
فرمت: Pdf
آزمایش 1 - سلول گیاهی
آزمایش 2 - پلاست ها
آزمایش 3- بلور
آزمایش 4 - بافت محافظ
آزمایش 5 - بافت استحکامی
آزمایش 6 - بافت استحکامی کلرانشیم
آزمایش 7 - ساقه گیاه
آزمایش 8 - برگ گیاه
آزمایش 9 - گل آذین
آزمایش 10 - میوه و دانه

توضیح : این مجموعه شامل 11 فایل pdf گزارش کار آزمایشگاه گیاه شناسی + آموزش نحوه رنگ آمیزی مضاعف هست.

دریافت فایل با حجم 3:80 mb