ثبت فردا

New member
2014-06-28
11
5
0
مراحل ثبت شرکت های دارویی :
بعد از ارائه مدارك لازم به ثبت شرکت فردا و تاييد درخواست در قانون مقررات امور پزشكي و دارويي ، موافقت اصولي تاسيس شركت پخش سراسري يا استاني دارو صادر مي گردد و مجوز فعاليت (در صورت نیاز و تشخیص کارشناسان متخصص ثبت شرکت دارویی فردا) به صورت يكساله صادر مي شود.


مدارک مورد نیاز ثبت شرکت دارویی :
1-درخواست كتبي اخذ موافقت اصولي شركت پخش سراسري یا استاني دارو


2-تصوير اساسنامه شركت با موضوع فعاليت در خصوص توزيع دارو


3-تصوير آگهي روزنامه رسمي تاسيس شركت و تغييرات آن


4-گواهي عدم سوء پيشينه اعضاي هيئت مديره و مدير عامل


5-نداشتن سوء فعاليت در امور دارويي و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي


6-فرم تكميل شده تعهد نامه شركت


7-معرفي نامه كتبي معاونت غذا و دارو دانشگاه مربوطه
نکات :
1-در اعطاي مجوز شركت پخش استاني در شرايط يكسان اولويت با شركتهاي تعاوني داروسازي خواهد بود


2-در صورت وجود چند متقاضي واجد شرايط اولويت بررسي بر اساس تقدم تاريخ ثبت درخواست مي باشد.


3-حداكثر ظرفيت پذيرش تقاضاي موافقت اصولي پخش استاني به ازاي تا 50 داروخانه يك شركت پخش استاني مي باشد.


4-صدور مجوز فعاليت شركت پخش منوط به احراز شرايط مندرج در آيين نامه و تصويب كميسيون قانوني ماده 20 مي باشد.

چه کسانی می توانند شرکت دارویی ثبت نمایند ؟


هر شخص حقوقي كه در اساس نامه آن موضوع توزيع دارو به عنوان وظيفه اصلي شركت قيد شده باشد ، مي تواند بر اساس ضوابط اين آيين نامه درخواست تاسيس شركت پخش سراسري و يا شركت پخش دارويي استاني نمايد.


نکته : اعتبار موافقت اصولي به مدت 6 ماه ميباشد.


نکته : رسيدگي به موضوع شركتهاي پخش استاني به دانشگاه هاي علوم پزشكي مربوطه تفويض اختيار گرديده است.

منبع : فردا
 

درباره ما

  • خوش آمدید ؛ یه حسِ خوب یک انجمن است که شما می توانید در آن عضو شده از امکانات آن استفاده کرده و دوستان جدید پیدا کنید. این مجموعه دارای نظارت 24 ساعته بوده تا محیطی سالم را برای کاربران خود فراهم آورد،از کاربران انتظار می رود که با رعایت قوانین ما را برای رسیدن به این هدف یاری کنند.
    از طرف مدیر وب سایت:
    "همواره آرزو دارم که هربازدید کننده ای بعد از ورود به انجمن، با یه حسِ خوب اینجارو ترک کنه!"

منوی کاربر