تولـــــــدت مبارکـــــــ... 3>

Sina

مدیر کل سایت
پرسنل مدیریت
2013-05-11
4,700
2,901
113
چابکســـر
1657116257.jpg


مغز حافظه جسم هست و
دل حافظه روح!
حافظه جسم با جسم در این دنیا
باقی میمونه
خاک میشه
و
از بین میره.
اما
حافظه روح با روح میتونه وارد دنیای بعد بشه...

کسایی رو که دوست دارید رو تو دل3> تون نگه دارید نه تو مغزتون!

تولـــــــدت مبارکـــــــ... 3>