افتخارات جان سینا در طول (فقط 12 سال) در کمپانی wwe

Sina

Administrator
پرسنل مدیریت
2013-05-11
4,708
2,901
113
چابکســـر15بار قهرمانی جهانی
3 بار قهرمان کمربند US
2 بار قهرمان تگ تیم جهان
2 بار قهرمان تگ تیم WWE
مستر مانی این د بنک 2012
2 بار برنده رویال رامبل
رکورد دار قهرمانی کمربند دبلیو دبیلو ایی در طول تاریخ
برنده جایزه اسلمی آواردز سوپراستار سال در چندین سال مختلف
محبوب ترین کشتیگیر تاریخ
و ادامه دارد ....

تصاویری از جان سینا