آزمایش ید در صنایع غذایی | iodine test

Sina

Administrator
پرسنل مدیریت
2013-05-11
4,708
2,901
113
چابکســـر
معرفی:
پلی ساکارید ها مثل آمیلوز و نشاسته با کمک آزمایش یا تست ید قابل تشخیص هستند. معرفی که در این تست بکار برده می شود لوگول نام دارید که حاوی iodine - potassium iodine یا ( I[SUB]2[/SUB]KI) می باشد که در طی واکنش در مجاورت نشاسته (یک پلی ساکارید) رنگ blue-black ایجاد می کند. اما اگر رنگ ایجاد شده آبی روشن باشد نشان دهنده وجود آمیلوز است.

روش کار:
در یک لوله آزمایش 1 سی سی محلول قندی می ریزیم و سپس به ان 2 سی سی لوگول بعنوان معرف اضافه می کنیم، در طی آزمایش درصورت پدیدار شدن رنگ blue-black نشاسته تایید می شود اما اگر رنگ آبی روشن مشاهده شد پلی ساکارید ما آمیلوز است.

---

کاربرد:
پلی ساکارید ها مثل آمیلوز و نشاسته قابل تشخیص خواهند بود. بطور مثال متوجه می شویم که قند مورد نظر نشاسته است یا ساکارز

نویسنده: سینا کریم دوست