زلزله

  1. eMziper

    خبر فوری

    زمین لرزه در شرق استان تهران/فیروزکوه 8 بار لرزید موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، وقوع ۶ زمین لرزه در شرق استان تهران را گزارش کرد.به گزارش خبر نگار مهر، بر اساس گزارش موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، اولین زمین لرزه به بزرگی ۴.۶ ریشتر در عمق ۱۰ کیلومتری زمین رخ داده است. بر اساس این گزارش، ساعت...