واردات

  1. Sina

    پای خودروهای آمریکایی به ایران باز شد-شورلت در ایران

    فرهاد احتشام زاده رئیس انجمن واردکنندگان خودرو گفت:«نمایندگی شرکت شورلت تمام مدارک و گواهی‌های لازم در زمینه استاندارد، محیط زیست و دیگر مراحل قانونی را به طور کامل طی کرده است. این شرکت از طریق کره‌جنوبی فعالیتش را در ایران انجام می‌دهد.» بنا به گفته رئیس انجمن واردکنندگان خورو، تقاضای...
  2. M

    جایگاه قانونی ثبت سفارش-بخش اول

    جایگاه قانونی ثبت سفارش-بخش اول جایگاه قانونی ثبت سفارش براساس ماده 8 قانون مقررات صادرات و واردات مصوب سال 1372 مجلس شورای اسلامی کلیه وارد کنندگان بخشهای دولتی و غیر دولتی همچنین کلیه شرکت های ترخیص و شرکت ترخیص کالا و ترخیص کار ها جهت اخذ مجوز ورود ثبت سفارش بایستی انحصاراً به وزارت صنعت...