تور دبی

  1. G

    جملات مورد نیاز در طول سفر به دبی

    سلام:مرحبا بله:نعم خیر(نه):لا خوش آمدید:مرحبا متشکرم:شکرا لطفا:من فضلک خوب است:جید متاسفم:آسف صبحانه:افطار ناهار:غدا شام:عشا قیمت؟:السعر؟ خدا نگهدار:الی اللقا لطفا این آدرس را به من نشان دهید:یرجی تبین لی عنوان ایستگاه متروکجاست؟:محطه مترو الانفاق هو؟ لطفایک تاکسی خبر کنید:حافلات؟ من زبان بلد...