ثبت تغییرات شرکت

  1. V

    قوانین مربوط به پلمپ دفاتر

    هر شرکت بطوراجبار باید دفاتر سال آینده را پلمپ نماید و در صورتی که اقدام ننماید ، موجب جرایم مالیاتی خواهد شد. كليه شركتها برابر قانون تجارت و همينطور آئين‌نامه‌هاي وزارت امور اقتصادي و دارايي ملزم هستند هر سال دو عدد دفتر حسابداري( يك دفتر كل و يك دفتر روزنامه) پلمپ نمايند و كليه حسابهاي مالي...