شورای

  1. V

    قیمت خودرو امسال نباید افزایش پیدا کند

    در شورای رقابت یک عضو ناظر مجلس تأکید کرد:طبق اعتقاد اکثر اعضای شورای رقابت و طبق مکانیزم تعیین‌شده در خصوص قیمت‌گذاری خودرو, در سال جاری نباید قیمت خودرو افزایش یابد. طبق گزارشات سایت خرید خودرو جوکار, محمدعلی مددی در خصوص دلایل کنسل شدن جلسات شورای رقابت فرمود: ازآنجاکه دوره 6 ساله فعالیت...