شرکت فردا

  1. ث

    ثبت شرکت آنلاین

    ثبت شرکت آنلاینبا مراجعه به وبسایت fardasabt.ir می توانید تقاضای ثبت شرکت یا برند خود را به صورت آنلاین ثبت نمایید. بدین صورت که در قسمت ثبت آنلاین شرکت، ابتدا مشخصات مد نظر را وارد و سپس ثبت نمایید. ظرف مدت کمتر از 24 ساعت نتیجه مکتوب و تلفنی به صورت دقیق به استحضارتان خواهد رسید. ضمنا یک فرم...