سبزه

  1. Sina

    بهترین زمان برای کاشت سبزه عید از بذرهای مختلف

    بهترین زماﻥ برای کاشت سبزه که تا روز 13 فروردین ﺭشد کافی دﺍشته باشند ! هر دانه چقدﺭ باید خیس بخوﺭد؟
  2. Sina

    آشنایی با گیاهان دارویی برای تقویت لثه و دندان ها

    ماده ی اصلی بیشتر محصولات دهان و دندان، فلوراید است. فلوراید از مینای دندان محافظت می کند اما فلوراید زیاد باعث ایجاد لکه های سفید روی دندان می شود. استفاده از روش های سنتی مراقبت از دندان، از آسیب های مربوط به فلوراید و دیگر مواد شیمیایی موجود در محصولات مختلف دندان جلوگری می کند. ثابت شده...