سایت های مفید

  1. paazen

    8سایت واقعا مفید که اسمشان را نشنیده اید: (بخش دوم)

    8سایت واقعا مفید که اسمشان را نشنیده اید: (بخش دوم) 5. KartMe.com:(علایق خود را نشر دهید) KartMe یکی دیگراز سایت های نشر محتواست. زمانی که شما محصولی ، رستورانی ،عکسی یا سایتی راپیدا میکنید شما میتوانید آن را با سایر کاربران نشر دهید شبیه به Google Bookmarks اما با این سایت فایل های رسانه...
  2. paazen

    8سایت واقعا مفید که اسمشان را نشنیده اید: (بخش اول)

    8سایت واقعا مفید که اسمشان را نشنیده اید: (بخش اول) 1-Postabon.com(معامله از راه دور) این سایت دستگاه هایی که با سیستم عامل iphone یا اندروید کارمیکند را جهت خرید و فروش به اشتراک میگذارد منتها با قابلیت های واقعا خلاقانه واستفاده از هوش مصنوعی از مکان مشتری جهت معامله باخبر میشود. به...