روتوجت

  1. M

    پمپ روتوجت

    پمپ روتوجت: (پس از 25 سال همچنان ناشناخته) پس از گذشت ربع قرن، مفهوم پمپ لوله پیتوت ، همچنان مانند زمانیکه برای اولین بار معرفی شد ، هیجان انگیز و منحصر به فرد است . پمپ لوله پیتوت که اغلب به خاطر محفظه چرخان آن به شوخی ، پمپ عقب مانده خوانده می شود، با طراحی ساده عملکرد همه کاره آن ، به عنوان...