راهنمایی خرید لباس

  1. alijenab

    چند اصول برای خرید لباس

    به نقل از مجله روچی پیراهن طوسی رنگ با هر لباسی قابل ست کردن است شما می توانید آن را زیر لباس تان، یا زیر کت یا حتی با یک پیراهن و یک کتانی بپوشید. – کت های دو دکمه بخرید این نوع کت ها شما را لاغرتر نشان می دهد و پیراهن تان هم بهتر به نظر می رسد. ۲ – نباید سایز کت و شلوارتان زیاد بزرگ باشد...