قالب

  1. S

    طراحی سایت با قالب آماده

    طراحی سایت با قالب آماده سایت یکی از شیوه‌های ایجاد سایت است که در آن به جای طراحی سایت به صورت کدنویسی شده و زیرساختی از قالب‌های آماده و قبلا ساخته شده بهره گرفته می‌شود و سپس آن‌ها را با توجه به نیاز متقاضی و زمینه فعالیت سایت شخصی سازی می‌کنند. برتری‌های طراحی سایت با قالب آماده: طراحی سایت...