نقش رسانه در تربيت نوجوان

  1. B

    تاثير رسانه های جمعی بر نوجوانان

    امروزه عصر، عصر اطلاعات و سرعت است. بازیها ی کامپیوتری و پلی استیشین نوجوانان را سرگرم خود کرده و فرزندان ما را، از ما دور کرده است. در روزگار گذشته دوران ما این گونه نبود بچه ها با هم در حیاط یا کوچه جمع می شدند بازی می کردند و لذت می بردند اما الان خانه های حیاط دار به آپارتمان تبدیل...