کناری

  1. M

    نوار کناری در طراحی سایت

    طراحی سایت‌ هایی که به تازگی بر روی سایت‌ها انجام می‌شود موضوعی به نام نوار کناری را نادیده می‌گیرند، اما سوال اینجاست که تعبیه این نوار کناری یا ساید بار در طراحی سایت لازم است یا نه؟ و آیا از نظر کاربرپسندی و راحت بودن کار آن‌ها در سایت امری مهم است یا نه؟ از لحاظ زیبایی‌شناسی چطور؟ پاسخ به...