متون

  1. M

    منابع آزمون دکتری حقوق خصوصی - متون فقه

    منابع آزمون دکتری حقوق خصوصی - متون فقه این مطلب شامل کلیه منابع آزمون دکتری حقوق خصوصی - متون فقه می باشد که می تواند کمک عمده ای به کنکوری های عزیزمان بکند. مجموعه کامل: النضید فی شرح روضه الشهید ، شرح فارسی بر شرح لمعه - شیخ حسن فاروبی تبریزی النضید 22 جلد میباشدو شرحی بر شرح لمعه است که...
  2. M

    آموزش آیلتس -مقدمه مهارت ریدینگ آزمون آیلتس

    مقدمه مهارت ریدینگ آزمون آیلتس: در آموزش آیلتس و آموزش رایگان آیلتس مهارت خواندن آزمون آیلتس در دو نوع جنرال و آکادمیک متفاوت است اما شباهت هایی نیز دارد: شباهت های آزمون جنرال و آکادمیک در آموزش آیلتس : در هردو نوع شما می بایست به 40 سوال در 60 دقیقه پاسخ دهید. شما همچنین می...