مجارستان

 1. M

  سرمایه گذاری ، ثبت شرکت و کار آفرینی در مهاجرت به مجارستان

  سرمایه گذاری ، ثبت شرکت و کار آفرینی در مهاجرت به مجارستان با توجه به اینکه در سراسر اروپا و به خصوص کشورهای اروپای غربی و شمالی ، شرایط نا به سامان اقتصادی حاکم است ،یکی‌ از اهداف و مقاصد اصلی سرما‌یه گذاران خارجی ، مهاجرت و انجام سرمایه گذاری مستقیم در کشور مجارستان می‌باشد افرادی که قصد...
 2. M

  مهاجرت به مجارستان

  مهاجرت به مجارستان: مجارستان یکی از کشور های عضو اتحادیه اروپا و منطقه شینگن می باشد. ویزاهای که از به وسیله ی هر یک از کشور های منطقه ی شینگن صادر می شود ، این امکان را به متقاضی می دهد که به سایر کشور های گروه شینگن نیز برود. این ویزا باید از طرف کنسول گری یکی از کشور هایی که عضو شینگن هستند...
 3. M

  مهاجرت سرمایه گذاری مجارستان

  مهاجرت سرمایه گذاری مجارستان برنامه مهاجرت به مجارستان ، یکی از جدیدترین، جذاب‌ترین و کم هزینه ترین برنامه های مهاجرت سرمایه گذاری است که از سال 2014 به منظور اعطای اقامت دائم یکی از کشورهای عضو شینگن تدوین شده است. این برنامه از طریق مهاجرت سرمایه‌ گذاری مجارستان فرصتی استثنایی را برای اخذ...
 4. M

  مهاجرت به مجارستان

  مهاجرت به مجارستان : مجارستان یکی از کشور های عضو اتحادیه اروپا و منطقه شینگن می باشد. ویزاهای که از به وسیله ی هر یک از کشور های منطقه ی شینگن صادر می شود ، این امکان را به متقاضی می دهد که به سایر کشور های گروه شینگن نیز برود. این ویزا باید از طرف کنسول گری یکی از کشور هایی که عضو شینگن هستند...