امضا

  1. Sina

    هک پنهان کردن BBCodes و امضا از مهمان برای ویبولتین 4.xx

    توضیحات: با استفاده از این هک میتوانید بی بی کد ها و امضا ها را برای مهمان و گروه کاربری خاص پنهان کنید تصاویر: لینک دانلود:
  2. Sina

    دانلود هک مخفی کردن بی بی کد و امضا از مهمان-ویبولتین 4.x.x

    This product will allow you to decide what BBCode content you wish to hide from guests/users on your site. You can also choose to hide user signatures from guests/users too. Hidden content is replaced with a link to your registration page for guests, and a simple message for restricted...